Takaisin

5-alfareduktaasiestohoidon vaikutus eturauhasen ulosvirtauskanavan ahtaumaan

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
7.11.2018

Näytön aste: A

Finasteridi lieventää eturauhasen ulosvirtauskanavan ahtaumaa.

Prospektiivinen, lumekontrolloitu, yhdessä keskuksessa tehty kaksoissokkotutkimus «Tammela TL, Kontturi MJ. Urodynamic effects of fin...»1, jossa 36 potilasta satunnaistettiin saamaan joko finasteridia 5 mg/vrk tai lumetta kuuden kuukauden ajan. Prostatan keskimääräinen tilavuus oli 49 ml ja PSA:n konsentraatio 4,7 µg/l. Hoidon vaikutusta rakon ulosvirtauskanavan obstruktioon tutkittiin tekemällä painevirtaustutkimus alussa ja lopussa.

Finasteridiryhmässä eturauhasen volyymi pieneni 30 % (lumella 4 %; p = 0,0001), PSA laski 46 % ja obstruktio väheni merkittävästi verrattuna lumeryhmään (detrusorin avautumispaine, detrusorin paine huippuvirtaaman aikana ja maksimaalinen detrusorin paine alenivat).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kansainvälinen (Eurooppa ja Yhdysvallat), prospektiivinen, satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus «Barrett D, Tammela TL, Abrams P ym. Finasteride de...»2, johon satunnaistettiin yhteensä 121 miestä. Näistä 81 sai finasteridia 5 mg/vrk ja 40 lumetta 12 kuukauden ajan. Painevirtaustutkimus tehtiin ennen hoidon aloittamista ja uudelleen 12 kuukauden kuluttua.

Finasteridihoito vähensi ulosvirtauskanavan obstruktiota merkittävästi verrattuna lumeen (ero -8,1 cmH2O). Sen teho oli selvästi parempi, mikäli eturauhasen tilavuus oli ≥ 40 ml kuin sitä pienempi: detrusorin paineen väheneminen huippuvirtaaman kohdalla -14,5 cmH2O vs -3 cmH2O.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Tammela TL, Kontturi MJ. Urodynamic effects of finasteride in the treatment of bladder outlet obstruction due to benign prostatic hyperplasia. J Urol 1993;149:342-4 «PMID: 7678871»PubMed
  2. Barrett D, Tammela TL, Abrams P ym. Finasteride decreases detrusor pressure and reduces obstruction in men with BPH. J Urol 1997;157:132