Takaisin

Suurentuneen eturauhasen höyläysleikkauksen (TURP) ja halkaisuleikkauksen (TUIP) vertailu

Näytönastekatsaukset
Anssi Pétas
7.11.2018

Näytön aste: A

TUIP on yhtä tehokas kuin TURP potilailla, joiden eturauhasen koko on alle 30 g ja joilla ei ole suurta keskilohkoa.

Systemaattiseen katsaukseen (1966 – syyskuu 2006) «Lourenco T, Armstrong N, N'Dow J ym. Systematic re...»1 otettiin mukaan 88 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joista 13 vertaili TURP:ia ja TUIP:ia. Näissä potilailla on alavirtsateiden oireisto, pienikokoinen eturauhanen (< 20–30 ml) eikä eturauhasen keskilohkoa.

Virtsasuihkun virtaama lisääntyi TURP:ssa 125 % eli lisäys oli +9,7 ml/s (95 % luottamusväli 8,6–11,2 mL/s). Vastaavasti TUIP:ssa on raportoitu hieman vähäisempi 70 %:n lisääntyminen. Jäännösvirtsan määrä vähentyi TURP:ssa noin 60 % ja TUIP:ssa tulos vaihteli, mutta oli kaikissa tutkimuksissa hieman vähemmän kuin TURP:ssa. Eroa ei ollut myöskään virtsaumpien tai virtsatieinfektioiden esiintyvyydessä. Postoperatiivisen uretrastriktuuran riski TURP:n jälkeen oli 3,8 %, ja TUIP:n jälkeen 4,1 %. Rakon kaulan striktuuroita esiintyi TURP:n jälkeen 4,7 %:ssa. Kaikkiaan striktuuroita esiintyy TUIP:n jälkeen 8,7 %:ssa, mutta tähän sisältyy sekä uretrastriktuurat että rakon kaulan striktuurat.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Uusintahoitojen (TURP, uretrotomia, rakon kaulan halkaisu) tarve on melko vakiintunut. TURP:n jälkeen se on 9 % ja TUIP:ssa 17,5 %. Postoperatiivisen inkontinenssin riski vaihtelee TUIP:n 1,8 %:sta TURP:n 2,2 %:iin. Meta-analyysin perusteella erot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkittävät «Roos NP, Wennberg JE, Malenka DJ ym. Mortality and...»2.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Rakon kaulan resektio tai avaus aiheuttaa retrogradisen ejakulaation TURP:n jälkeen 65 %:ssa ja TUIP:n jälkeen 18 %:ssa. Ero on merkittävä «Madersbacher S, Marberger M. Is transurethral rese...»3.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa prospektiivisessa tutkimuksessa «Riehmann M, Knes JM, Heisey D ym. Transurethral re...»4 120 potilaalle, joilla oli pieni eturauhanen (< 20 g), tehtiin TURP tai TUIP. Oireiden määrä ei eronnut ryhmien välillä keskimäärin 34 kuukauden seurannassa.

Virtausarvot olivat TURP:n jälkeen vähän paremmat, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 16 % TURP-potilaista ja 23 % TUIP-potilaista sai seurannan aikana hoitoa intravesikaalisen obstruktion takia (ns).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Hellström P, Lukkarinen O, Kontturi M. Bladder nec...»5 13 potilaalle tehtiin TURP, 11 potilaalle rakon kaulan insisio. Kaikki potilaat, paitsi yksi insisioryhmässä, pitivät tulosta hyvänä. Detrusoripaine väheni enemmän TURP-ryhmässä. Maksimivirtauksissa ei ollut eroa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Urologiyhteisön suosituksen mukaan sekä TURP että TUIP ovat tehokkaita ensisijaisia hoitoja keskivaikeiden ja vaikeiden alavirtsateiden oireistoon. Valinnan näiden hoitojen välillä pitäisi ensisijaisesti perustua eturauhasen kokoon: alle 30 g kokoisille ensisijaisesti TUIP ja 30–80 (100) g kokoisille TURP.

TUIP:n etuja ovat vähäisempi vuoto, lyhyempi leikkausaika, TUR-oireyhtymän välttäminen, vähäisempi huuhteluhoidon tarve, pienempi retrogradisen ejakulaation riski ja lyhyempi sairaalahoito. TUIP:n haittapuoliksi voidaan lukea lisääntynyt riski uusintaleikkaukseen sekä todennäköisempi alavirtsateiden oireiden uusiutuminen «Oelke M, Bachmann A, Descazeaud A ym. Guidelines o...»6.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Lourenco T, Armstrong N, N'Dow J ym. Systematic review and economic modelling of effectiveness and cost utility of surgical treatments for men with benign prostatic enlargement. Health Technol Assess 2008;12:iii, ix-x, 1-146, 169-515 «PMID: 19032882»PubMed,1-146
 2. Roos NP, Wennberg JE, Malenka DJ ym. Mortality and reoperation after open and transurethral resection of the prostate for benign prostatic hyperplasia. N Engl J Med 1989;320:1120-4 «PMID: 2469015»PubMed
 3. Madersbacher S, Marberger M. Is transurethral resection of the prostate still justified? BJU Int 1999;83:227-37 «PMID: 10233485»PubMed
 4. Riehmann M, Knes JM, Heisey D ym. Transurethral resection versus incision of the prostate: a randomized, prospective study. Urology 1995;45:768-75 «PMID: 7538238»PubMed
 5. Hellström P, Lukkarinen O, Kontturi M. Bladder neck incision or transurethral electroresection for the treatment of urinary obstruction caused by a small benign prostate? A randomized urodynamic study. Scand J Urol Nephrol 1986;20:187-92 «PMID: 2431461»PubMed
 6. Oelke M, Bachmann A, Descazeaud A ym. Guidelines on the Treatment of Non-neurogenic Male LUTS. European Association of Urology 2011, Treatment of Non-neurogenic Male LUTS, 37-41