Takaisin

Kuukautishäiriöiden ja lapsettomuusongelmien esiintyminen laihuus- ja ahmimishäiriöissä

Näytönastekatsaukset
Laure Morin-Papunen
17.9.2014

Näytön aste: B

Laihuus- ja ahmimishäiriössä kuukautishäiriöt ja lapsettomuusongelmat ovat tavallisia. Syömishäiriötä sairastava jää useammin lapsettomaksi, ja lopullinen lapsiluku jää pienemmäksi kuin väestössä.

43 ahmimis- ja 13 laihuushäiriötä sairastavan naisen ja 17:lla terveen kontrollipotilaan (ikä 18–29 vuotta) «Sundgot-Borgen J, Bahr R, Falch JA ym. Normal bone...»1 ruokavaliota ja syömishäiriöiden historiaa, kuukautishistoriaa, fyysisen aktiviteetin historiaa ja luuntiheyttä (kaksoisröntgensäde-absorptiometrialla) tutkittiin. Kaikilla laihuushäiriöpotilailla oli kehittynyt amenorreaa heidän oireidensa alkamisesta lähtien. 68 %:lla ahmimishäiriöpotilaista oli kuukautishäiriöhistoria.

Laihuushäiriöpotilailla oli matalampi luuntiheys kuin ahmimishäiriöpotilailla ja kontrolleilla kaikissa tutkituissa luissa. Säännöllinen liikunta paransi luuntiheyttä ahmimishäiriöpotilailla, mutta ei laihuushäiriöpotilailla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa takautuvassa tutkimuksessa «Abraham S. Sexuality and reproduction in bulimia n...»2 tutkittiin lisääntymis- ja seksuaalihistoriaa 43:lla naisella, jotka olivat parantuneet ahmimishäiriöstä. Kuukautisten poisjääminen oli ollut tavallista (81 % naisista), ja kuukautiset pysyivät poissa yli vuoden ajan 63 %:lla. Heillä oli ollut useammin lapsettomuusongelmia taudin ollessa aktiivisessa vaiheessa.

Keskenmenojen, raskaudenaikainen hyperemesiksen ja lapsivuodenajan masennuksen esiintymistiheys oli suurempi naisilla, jotka eivät olleet toipuneet ahmimishäiriöstä raskauden aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

The purpose of this cross-sectional study «Linna MS, Raevuori A, Haukka J ym. Reproductive he...»3 was to assess how eating disorders are related to reproductive health outcomes in a representative patient population. Female patients (N = 2,257) treated at a eating disorder clinic during 1995-2010 were compared with age matched controls identified from the Central Population Register (N = 9,028). Patients had been diagnosed (ICD-10) with anorexia nervosa (AN, N=502), atypical AN (N=365), bulimia nervosa (BN, N=786), atypical BN (N=445) or binge eating disorder (BED, according to DSM-IV research criteria, N=149). The mean age at the beginning of the follow-up was 25.3 (IQR 20.1-28.4) yrs. The follow-up period of each patient and the controls extended from the day of the admission to the clinic until the end of the follow-up on the 31.12.2010. Register-based data on number of children, pregnancies, childbirths, induced abortions, miscarriages, and infertility treatments were used to measure reproductive health outcomes.

Being single [odds ratio (OR) 1.43; 95 % confidence interval (CI) 1.20-1.57; p<0.001] or divorced (OR 1.29, 95 %CI 1.10-1.51; p=0.002) was more common among patients than among controls, whereas being married was less common (OR 0.61, 95 %CI 0.55-0.67; p<0.001). Patients were more likely to be childless than controls (OR 1.86; 95 %CI 1.62-2.13, p < 0.001). Of all patients, 61.8 % did not have children (vs. 49.0 % in the controls). Pregnancy and childbirth rates were lower among patients than among controls but among those who had had children, the number of offsprings did not differ significantly from the controls. BN (OR 1.85; 95 % CI 1.43-2.38, p < 0.001) and atypical BN (OR 1.92; 95 % CI 1.27-2.89, p=0.002) were associated with increased risk of induced abortion compared to controls, whereas BED was associated with elevated risk of miscarriage, which occurred in 46.7 % of pregnancies vs 23.0 % in controls (OR 3.18; 95 % CI 1.52-6.66, p = 0.002). There was a nonsignificant trend toward increased risk of miscarriage in women with AN (OR 1.44; 95 % CI 0.96-2.17, p=0.08) and atypical AN (OR 1.42; 95 % CI 0.95-2.11, p=0.08). 4.5 % of the control group had conceived with the help of infertility treatment vs 7.2 % in the whole patient group with no significant differences across the diagnostic groups.

The authors conclude that reproductive health outcomes are compromised in women with a history of eating disorders across all eating disorder types. The findings emphasize the importance of reproductive health counseling and monitoring among women with eating disorders.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Sundgot-Borgen J, Bahr R, Falch JA ym. Normal bone mass in bulimic women. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:3144-9 «PMID: 9745417»PubMed
  2. Abraham S. Sexuality and reproduction in bulimia nervosa patients over 10 years. J Psychosom Res 1998;44:491-502 «PMID: 9587891»PubMed
  3. Linna MS, Raevuori A, Haukka J ym. Reproductive health outcomes in eating disorders. Int J Eat Disord 2013;46:826-33 «PMID: 23996114»PubMed