Takaisin

Kylmä migreenikohtauksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannele Havanka
7.5.2015

Näytön aste: C

Kylmäpakkauksesta pään alueella saattaa olla apua lievän migreenikohtauksen hoidossa.

Tutkimukseen «Diamond S, Freitag FG. Cold as an adjunctive thera...»1 osallistui 30 migreenipotilasta ja 30 potilasta, joilla oli sekä migreeni että jännityspäänsärky. Tutkittavat olivat valikoituneet siten, että heidän päänsärkynsä oli keskimääräistä hankalampi ja hoitoresistentimpi. Molemmat ryhmät jaettiin kahtia siten, että A-ryhmä käytti 2 ensimmäisessä kohtauksessa tavanomaisen lääkityksen lisäksi kylmää geelipakkausta pään ympärillä ja 2 seuraavassa vain tavanomaista lääkitystä. Ryhmän B kohdalla meneteltiin päinvastoin.

Migreeniryhmässä 80 % henkilöistä (95 % luottamusväli 66–94) piti kylmää tehokkaana hoitona, sekapäänsärkyryhmästä 62 % (95 % luottamusväli 44–80). Välittömän avun kipuun sai 53 % (95 % luottamusväli 35–71) migreenipotilaista ja 53 % (95 % luottamusväli 35–71) migreeni- ja jännityspäänsärystä kärsivistä potilaista. Kaiken kaikkiaan kipu väheni 67 %:lla (95 % luottamusväli 50–84) ja 59 % (95 % luottamusväli 41–77). Kaiken kaikkiaan kipu väheni 67 %:lla (95 % luottamusväli 50–84) migreenipotilaista ja 59 % (95 % luottamusväli 41–77) migreeni- ja jännityspäänsärystä kärsivistä potilaista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Sokkoutetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Sheftell F, Rapoport A, Kudrow WL. Efficacy of sym...»2 tutkittiin kylmän geelin vaikutusta migreenin ja jännityspäänsäryn hoidossa. Tutkittavien henkilöiden lukumäärää ei mainittu. Geelipakkaus asetettiin tyynyn sisään, ja potilas makasi tyyny päänalusenaan 20 minuuttia. Lumehoitona oli tyyny ilman geelipakkausta. Kylmällä hoidettiin 119 kohtausta ja lumelääkkeellä 74.

Keskivaikean ja vaikean kohtauksen hoidossa kylmä ei juuri eronnut lumelääkkeestä. Lievemmissä säryissä vaste oli 14/18 eli 77,8 %.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Diamond S, Freitag FG. Cold as an adjunctive therapy for headache. Postgrad Med 1986;79:305-9 «PMID: 3941818»PubMed
  2. Sheftell F, Rapoport A, Kudrow WL. Efficacy of symptomatic treatment of tension and migraine headaches with the suboccipital ice pillow. Headache 1989;29:327