Takaisin

Lanneseläntukien vaikutus alaselkäkipujen ilmaantumiseen ja uusiutumiseen

Näytönastekatsaukset
Tiina Kuukkanen
30.6.2014

Näytön aste: B

Lanneseläntuilla ei ilmeisesti voida ehkäistä alaselkäkipujen ilmaantumista eikä kipujen uusiutumista.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «van Duijvenbode IC, Jellema P, van Poppel MN ym. L...»1 tarkasteltiin lanneseläntukien vaikutusta selkäkipujen ilmaantumiseen ja uusiutumiseen. Katsaukseen sisältyi 15 satunnaistettua tutkimusta, joista seitsemän (n = 14 435) käsitteli selkäkipujen ilmaantumista ja kahdeksan (n = 1 361) lanneseläntukien vaikutusta selkäkivun uusiutumiseen. Tutkimuksista viisi luokiteltiin laadullisesti hyvätasoisiksi.

Tulosmuuttujina selkäkivun ilmaantuvuutta tarkastelevissa tutkimuksissa olivat selkäkivun insidenssi, selkäkivun kesto, poissaolot työstä ja selkäspesifi toimintakyky. Selkäkipujen uusiutumista käsittelevissä tutkimuksissa tulosmuuttujina olivat selkäkipu, yleinen parantuminen, työhön paluu ja selkäspesifi toimintakyky.

Katsauksen mukaan on kohtalaista näyttöä siitä, että lannetuet eivät ehkäise lyhyt- tai pitkäaikaisesti selkäkivun ilmaantumista tai poissaoloja työstä tehokkaammin kuin hoidotta jättäminen. Lannetuet eivät myöskään ehkäise pitkäkestoista selkäkipua ja työstä poissaoloja tehokkaammin kuin ergonomisten nostotapojen ohjaus.

Selkäkivun uusiutumisen ehkäisyssä on niukkaa näyttöä siitä, että lannetuet olisivat vaikuttavampia kuin hoidotta jättäminen lyhytaikaisen selkäkivun vähentämisessä ja toimintakyvyn edistämisessä subakuutissa ja kroonisessa selkäkivussa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Myöskään eurooppalaiset «Airaksinen O, Brox JI, Cedraschi C ym. Chapter 4. ...»2, «Burton AK, Balagué F, Cardon G ym. Chapter 2. Euro...»3 tai amerikkalaiset «Chou R, Huffman LH, American Pain Society ym. Nonp...»4 ohjeistukset eivät suosittele tai esitä näyttöjä lanneseläntukien käyttämiseksi selkäkivun ilmaantumisen tai uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Haittavaikutukset: Tutkimuksissa lanneseläntukien haittavaikutuksina tulivat esiin muun muassa lannetuen pysyminen paikallaan, tuen aiheuttama kuumuus, hikoilun lisääntyminen ja hankaus.

Kommentti:

Suurin osa katsauksen «van Duijvenbode IC, Jellema P, van Poppel MN ym. L...»1 tutkimuksista oli vanhoja ja niiden taso oli alhainen. Selkäkivun kesto oli vaihteleva subakuutista krooniseen, ja käytetyt lannetuetkin olivat erilaisia. Edelleen on epäselvää, ovatko lannetuet vaikuttavampia kuin hoidotta jättäminen tai muut selkäkivun hoitomenetelmät.

Kirjallisuutta

  1. van Duijvenbode IC, Jellema P, van Poppel MN ym. Lumbar supports for prevention and treatment of low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2008;2:CD001823 «PMID: 18425875»PubMed
  2. Airaksinen O, Brox JI, Cedraschi C ym. Chapter 4. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. Eur Spine J 2006;15 Suppl 2:S192-300 «PMID: 16550448»PubMed
  3. Burton AK, Balagué F, Cardon G ym. Chapter 2. European guidelines for prevention in low back pain : November 2004. Eur Spine J 2006;15 Suppl 2:S136-68 «PMID: 16550446»PubMed
  4. Chou R, Huffman LH, American Pain Society ym. Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med 2007;147:492-504 «PMID: 17909210»PubMed