Takaisin

Lihavuuden yhteys selkäsairauksiin

Näytönastekatsaukset
Jukkapekka Jousimaa ja Jaro Karppinen
30.6.2014

Näytön aste: B

Lihavuus ilmeisesti lisää selkäkipujen ja iskiasoireyhtymän esiintyvyyttä.

Meta-analyysissä «Shiri R, Karppinen J, Leino-Arjas P ym. The associ...»1 löytyi 95 systemaattiseen katsaukseen ja 33 meta-analyysiin kelpaavaa vuosina 1966–2009 julkaistua tutkimusta. Tutkimuksiin valittiin vain sellaisia, joissa oli vakioitu vähintään ikä ja sukupuoli. Meta-analyysiin sisälletyissä poikkileikkaustutkimuksissa (n = 24) lihavuus oli yhteydessä viimeisen vuoden aikana koetun alaselkäkivun esiintymiseen (OR 1,33, 95 % luottamusväli 1,14–1,54), alaselkäkivun takia hoitoon hakeutumiseen (OR 1,56, 95 % luottamusväli 1,46–1,67) ja krooniseen alaselkäkipuun (OR 1,43, 95 % luottamusväli 1,28–1,60). Ylipainoisilla selkäkivun esiintyminen oli normaalipainoisia suurempi mutta pienempi kuin lihavilla.

Meta-analyysiin sisälletyissä kohorttitutkimuksissa (n = 9) lihavuus lisäsi alaselkäkivun ilmaantuvuutta (vähintään yksi vuorokausi viimeisen vuoden aikana) (OR 1,53, 95 % luottamusväli 1,22–1,92) mutta ylipainolla ei ollut merkitystä. Tulokset eivät muuttuneet, vaikka mukaan valittiin vain sellaiset tutkimukset, joissa mahdolliset sekoittavat tekijät oli huomioitu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ylipaino tai lihavuus on myös yhteydessä jalkaan säteilevään kipuun tai iskiasoireyhtymään, sillä systemaattisessa katsauksessa «Shiri R, Karppinen J, Leino-Arjas P ym. Cardiovasc...»2 (19 tutkimusta) yhteys löytyi useimmissa tapaus-verrokki- ja kohorttitutkimuksissa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Massiivinen laihtuminen lihavuusleikkauksen jälkeen näyttää johtavan alaselkäoireiden lievittymiseen «Khoueir P, Black MH, Crookes PF ym. Prospective as...»3, «Lidar Z, Behrbalk E, Regev GJ ym. Intervertebral d...»4.

Kirjallisuutta

  1. Shiri R, Karppinen J, Leino-Arjas P ym. The association between obesity and low back pain: a meta-analysis. Am J Epidemiol 2010;171:135-54 «PMID: 20007994»PubMed
  2. Shiri R, Karppinen J, Leino-Arjas P ym. Cardiovascular and lifestyle risk factors in lumbar radicular pain or clinically defined sciatica: a systematic review. Eur Spine J 2007;16:2043-54 «PMID: 17525856»PubMed
  3. Khoueir P, Black MH, Crookes PF ym. Prospective assessment of axial back pain symptoms before and after bariatric weight reduction surgery. Spine J 2009;9:454-63 «PMID: 19356988»PubMed
  4. Lidar Z, Behrbalk E, Regev GJ ym. Intervertebral disc height changes after weight reduction in morbidly obese patients and its effect on quality of life and radicular and low back pain. Spine (Phila Pa 1976) 2012;37:1947-52 «PMID: 22648024»PubMed