Takaisin

Lonkkasuojaimen vaikuttavuus lonkkamurtumien ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Antti Malmivaara
10.2.2014

Näytön aste: C

Lonkkasuojaimet saattavat vähentää lonkkamurtumia laitoksissa asuvilla henkilöillä, joilla on korkea lonkkamurtuman riski.

Systemoidussa katsauksessa «Gillespie WJ, Gillespie LD, Parker MJ. Hip protect...»1, «»1 haettiin kirjallisuushaulla Cochrane-kirjastosta sekä tietokannoista Medline-, Embase-, CINAHL- ja BioMed Central satunnaistetut tai kvasi-satunnaistetut (satunnaistaminen suoritettu esimerkiksi valitsemalla joka toinen tutkittava interventioryhmään) tutkimukset. Tutkimuksissa oli verrattu henkilöitä, joille oli tarjottu ulkoisia lonkkasuojaimia henkilöihin, joille niitä ei tarjottu. Kirjallisuushaut ulottuivat marraskuuhun 2009 – tammikuuhun 2010 saakka ja katsauksen käsikirjoitus valmistui toukokuussa 2010.

Ryhmiin satunnaistaminen oli tehty joko yksilö- tai ryhmätasolla. Katsaukseen sisällytetystä 16 tutkimuksesta yksilötason satunnaistettu asetelma oli yhdeksässä ja ryhmäsatunnaistettu asetelma seitsemässä tutkimuksessa. Kaikkiaan tutkimuksissa oli yli 16 000 henkilöä. Kolmessa tutkimuksessa tutkittavat asuivat kotona, muissa tutkimuksen kohteena olivat laitoshoitopotilaat. Kaikissa tutkimuksissa lonkkamurtuma oli tulosmuuttujana.

Lonkkasuojaimet vähensivät laitoshoidossa olevilla potilailla (11 573 henkilöä) hieman lonkkamurtumien riskiä: RR 0,81 (95 % luottamusväli 0,66–0,99). Kun meta-analyysista suljettiin pois viisi laadultaan heikkoa tutkimusta, lonkkasuojaimien lonkkamurtumariskiä vähentävä vaikutusta ei tullut enää esille: RR 0,93 (95 % luottamusväli 0,74–1,18).

Kotona asuvien potilaiden (5 135 henkilöä) kohdalla lonkkasuojaimet eivät vähentäneet lonkkamurtumariskiä: RR 1,14 (95 % luottamusväli 0,83–1,57).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Gillespie WJ, Gillespie LD, Parker MJ. Hip protectors for preventing hip fractures in older people. Cochrane Database Syst Rev 2010;10:CD001255