Takaisin

Maidonerityksen ehkäisy raskauden keskeytyksen jälkeen

Näytönastekatsaukset
Satu Suhonen
7.1.2013

Näytön aste: B

Toisella kolmanneksella tehty keskeytys aiheuttaa suurimalla osalla potilaista rintojen aristusta ja maidoneritystä, joka ilmeisesti on ehkäistävissä lääkityksellä.

Tutkimukseen «Nyboe Andersen A, Damm P, Tabor A ym. Prevention o...»1 osallistui 62 naista, joilla raskaus keskeytettiin tai se keskeytyi spontaanisti toisella raskauskolmanneksella. 22 naista sai bromokriptiiniä, 20 lumelääkettä ja 20 ei mitään hoitoa. Bromokriptiiniryhmässä rintojen arkuus ja maidoneritys vähenivät merkitsevästi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kabergoliinin kerta-annoshoito (1 mg) todettiin kahden viikon bromokriptiinihoitoa (2.5 mg kahdesti päivässä) tehokkaammaksi ja paremmin siedetyksi lääkkeeksi synnytyksen jälkeisen maidonerityksen ehkäisyyn satunnaistetussa tutkimuksessa «Single dose cabergoline versus bromocriptine in in...»2, johon osallistui 272 naista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Nyboe Andersen A, Damm P, Tabor A ym. Prevention of breast pain and milk secretion with bromocriptine after second-trimester abortion. Acta Obstet Gynecol Scand 1990;69:235-8 «PMID: 2220345»PubMed
  2. Single dose cabergoline versus bromocriptine in inhibition of puerperal lactation: randomised, double blind, multicentre study. European Multicentre Study Group for Cabergoline in Lactation Inhibition. BMJ 1991;302:1367-71 «PMID: 1676318»PubMed