Takaisin

Ravintokuidun merkitys laihdutusruokavaliossa

Näytönastekatsaukset
Paula Hakala
28.12.2010

Näytön aste: C

Ruokavalion ravintokuitupitoisuuden lisääminen saattaa lisätä kylläisyyden tunneta, vähentää nälän tunnetta sekä pienentää energiansaantia ja tehostaa siten painon pienenemistä riippumatta kuidun tyypistä ja saantilähteestä.

Katsausartikkeliin «van Dam RM, Seidell JC. Carbohydrate intake and ob...»1 koottiin keskeiset hiilihydraattien saantiin ja painoon liittyvät seuranta- ja kokeelliset tutkimukset. Ne etsittiin käymällä läpi aiheeseen liittyvät katsausartikkelit sekä PubMed-haun avulla (heinäkuuhun 2007 saakka). Katsauksen pääpaino on pitkän aikavälin tutkimuksissa, mutta mukaan on myös lyhyen aikavälin tutkimuksia. Katsauksessa käsitellään erikseen hiilihydraattien osuutta energian saannista, sokereita, sokeripitoisia juomia, glykemiaindeksiä ja -kuormaa, ravintokuitua sekä energiatiehyttä koskevia tutkimuksia.

Ravintokuitua ja laihtumista koskevat tutkimukset:

Tutkimusten tulokset koskien kuitulisän käytön hyötyä laihduttamisen tukena ovat ristiriitaisia. Jonkin verran on kuitenkin näyttöä siitä, että kuitulisä saattaa parantaa vähäenergiaisen ruokavalion hyväksyttävyyttä ja sitä kautta myös laihtumistulosta. Myöskään interventioissa, joissa kuidun saantia on lisätty kuitupitoisten ruoka-aineiden käyttöä lisäämällä, ei ole voitu osoittaa, että nimenomaan kuidun saannissa tapahtuneella muutoksella olisi ollut keskeinen vaikutus laihtumistulokseen verrattuna muissa ravintotekijöissä tapahtuneisiin muutoksiin. Tutkijoiden loppupäätelmä on se, että kuitupitoiset ruoka-aineet (täysjyvävilja, kasvikset, hedelmät ja marjat) ovat suositeltavimmat hiilihydraattien lähteet ja niillä on tärkeä merkitys ruokavaliossa sekä lihavuuden hoidon että lihavuuden ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden ehkäisy kannalta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Katsaus ei ollut systemaattinen, mikä alentaa sen arvoa

Katsausartikkelissa «Howarth NC, Saltzman E, Roberts SB. Dietary fiber ...»2 tarkasteltiin ravintokuidun vaikutuksia nälkään, kylläisyyteen, energian saantiin ja kehon koostumukseen terveillä henkilöillä. Valtaosa tutkimuksista viittaa siihen, että kuidun saannin lisääminen lisää kylläisyyden tunnetta ja vähentää nälän tunnetta. Kun energian saantia ei rajoitettu (ad libitum intake), 14 g ravintokuitua/vrk kahden tai useamman päivän ajan vähensi energian saantia 10 % ja painoa 1.9 kg noin 4 kuukauden aikana (12 tutkimusta; kesto 1–13 kk). Lihavilla energian saanti väheni tätäkin enemmän (18 %) ja paino pieneni 2.4 kg. Myös energiamäärältään rajoitetussa ruokavaliossa kuitulisä pienensi painoa keskimäärin 1.3 kg (11 tutkimusta; kesto 1–6 kk).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. van Dam RM, Seidell JC. Carbohydrate intake and obesity. Eur J Clin Nutr 2007;61 Suppl 1:S75-99 «PMID: 17992188»PubMed
  2. Howarth NC, Saltzman E, Roberts SB. Dietary fiber and weight regulation. Nutr Rev 2001;59:129-39 «PMID: 11396693»PubMed