Takaisin

Seerumin kokonais-PSA ja vapaan PSA:n osuus eturauhassyövän diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela ja Mika Matikainen
27.3.2014

Näytön aste: B

PSA:lla ei ole optimaalista normaalin ylärajaa.

6 630 yli 50-vuotiaalle vapaaehtoiselle henkilölle tehtiin tuseeraus ja seerumin PSA-määritys «Catalona WJ, Richie JP, Ahmann FR ym. Comparison o...»1. 15 %:lla oli epäilyttävä tuseerauslöydös ja samoin 15 %:lla oli seerumin PSA-pitoisuus yli 4 µg/l. Jompikumpi näistä löydöksistä oli 26 %:lla. PSA-määrityksen perusteella löytyi suurempi osa kasvaimista (82 %, 216/264 niistä, jotka oli todettavissa biopsiassa) kuin tuseerauksessa (55 %). Jos biopsia olisi tehty vain niille potilaille, joiden transrektaalinen kaikukuvauslöydös oli epäilyttävä, 40 % syövistä olisi jäänyt havaitsematta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Optimaalista normaalin PSA:n ylärajaa ei voida määritellä. Prostate Cancer Prevention Trial tutkimuksessa todettiin 449 miehellä (15,2 %) 2 950 miehestä eturauhassyöpä. Näillä kaikilla miehillä PSA-arvo oli 4 tai matalampi «Thompson IM, Pauler DK, Goodman PJ ym. Prevalence ...»2. 67 miehellä oli syövän Gleasonin pisteet 7 tai enemmän (aggressiivinen). Jos PSA oli 0,5 µg/l tai matalampi, oli eturauhassyövän prevalenssi 6,6 %; 0,6–1,0 µg/l välillä 10,1 %, 1,1–2,0 µg/l välillä 17,0 %; 2,1–3,0 µg/l välillä 23,9 % ja 3,1–4,0 µg/l välillä 26,9 %. Korkean graduksen syöpien prevalenssi lisääntyi PSA-nousun myötä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivisissa tutkimuksissa «Lilja H, Ulmert D, Björk T ym. Long-term predictio...»3 kokonais-PSA-tason on todettu ennustavan eturauhassyövän todennäköisyyttä jo useita vuosia eturauhassyövän kliinistä ilmaantumista aiemmin. Ruotsalaisessa vuosina 1974–1986 kerätyn kohorttitutkimusaineistoa verrattiin Ruotsin syöpärekisterin tietoihin, joiden perusteella 498 miehellä oli myöhemmin todettu eturauhassyöpä. Kohorttitutkimuksen yhteydessä kerätyistä myöhemmin eturauhassyöpädiagnoosin saaneiden potilaiden verinäytteistä mitattiin PSA:n ja vapaan PSA:n arvot. ja verrattiin niitä 1 222 kontrollin näytteisiin. PSA tason nousu 1ng/ml assosioitui eturauhassyöpäriskiin lisäten syöpädiagnoosin todennäköisyyttä 3,69 kertaiseksi (95 % luottamusväli 2,99–4,56). 44–50 -vuotiailta miehiltä 20 vuotta aiemmin otetuissa näytteissä todettu PSA taso ennusti hyvin eturauhassyöpäriskiä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Eurooppalaisen eturauhassyövän seulontatutkimuksen (ERSPC) Suomen osasta tehdyssä tutkimuksessa «Finne P, Auvinen A, Aro J ym. Estimation of prosta...»4 selvitettiin vapaan PSA:n merkitystä eturauhassyövän diagnostisena ennustetekijänä. Seulontatutkimuksen 10 284 miehen aineistosta tutkimukseen valittiin 758 miestä, joiden näytteissä kokonais-PSA oli välillä 4–20 mikrog/l. Näistä 200 (26%) todettiin biopsioissa eturauhassyöpä. Eturauhassyövän todennäköisyyden ennusteeseen vaikuttin vahvimmin vapaan PSA:n määritys.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saman ERSPC tutkimuksen Suomen aineistosta tehdyssä tutkimuksessa «Finne P, Auvinen A, Määttänen L ym. Diagnostic val...»5 selvitettiin vapaan PSA:n diagnostista ennustetekijäarvoa miehillä, joilla kokonais-PSA oli normaalialueella eli alle 3 mikrog/l. Myöhemmin todetun eturauhassyövän riski laskettiin vapaan PSA:n funktiona. 5,8 vuoden seurannassa 327 miehellä todettiin eturauhassyöpä. Viisi vuotta ensimmäisen PSA-seulonnan jälkeen eturauhassyövän insidenssi tässä ryhmässä oli 1,7 % (95 % luottamusväli, 1,5–1,9 %). Alimman vapaan PSA:n kvartiilin miehillä, joilla vapaan PSA:n suhde oli < 14,2 % oli 6,9 kertainen eturauhassyöpäriski verrattuna ylimmän kvartiilin miehiin, joilla vapaan PSA:n osuus oli > 23,7%. Matalan vapaan PSA:n osuuden todettiin ennustavan vahvasti eturauhassyövän riskiä «Finne P, Auvinen A, Määttänen L ym. Diagnostic val...»5.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Vapaan PSA:n määrittäminen parantaa PSA:n diagnostista luotettavuutta ja ennustearvoa eturauhassyöpäriskiä arvioitaessa erityisesti kun kokonais-PSA on välillä 4,0–10,0 mikrog/l «Catalona WJ, Partin AW, Slawin KM ym. Use of the p...»6, «Greene KL, Albertsen PC, Babaian RJ ym. Prostate s...»7.

Kirjallisuutta

 1. Catalona WJ, Richie JP, Ahmann FR ym. Comparison of digital rectal examination and serum prostate specific antigen in the early detection of prostate cancer: results of a multicenter clinical trial of 6,630 men. J Urol 1994;151:1283-90 «PMID: 7512659»PubMed
 2. Thompson IM, Pauler DK, Goodman PJ ym. Prevalence of prostate cancer among men with a prostate-specific antigen level < or =4.0 ng per milliliter. N Engl J Med 2004;350:2239-46 «PMID: 15163773»PubMed
 3. Lilja H, Ulmert D, Björk T ym. Long-term prediction of prostate cancer up to 25 years before diagnosis of prostate cancer using prostate kallikreins measured at age 44 to 50 years. J Clin Oncol 2007;25:431-6 «PMID: 17264339»PubMed
 4. Finne P, Auvinen A, Aro J ym. Estimation of prostate cancer risk on the basis of total and free prostate-specific antigen, prostate volume and digital rectal examination. Eur Urol 2002;41:619-26; discussion 626-7 «PMID: 12074779»PubMed
 5. Finne P, Auvinen A, Määttänen L ym. Diagnostic value of free prostate-specific antigen among men with a prostate-specific antigen level of <3.0 microg per liter. Eur Urol 2008;54:362-70 «PMID: 18006214»PubMed
 6. Catalona WJ, Partin AW, Slawin KM ym. Use of the percentage of free prostate-specific antigen to enhance differentiation of prostate cancer from benign prostatic disease: a prospective multicenter clinical trial. JAMA 1998;279:1542-7 «PMID: 9605898»PubMed
 7. Greene KL, Albertsen PC, Babaian RJ ym. Prostate specific antigen best practice statement: 2009 update. J Urol 2013;189:S2-S11 «PMID: 23234625»PubMed