Takaisin

Sienilääkkeiden pitoisuudet kynsissä ja ihossa hoidon päätyttyä

Näytönastekatsaukset
Elina Heikkilä
9.3.2010

Näytön aste: C

Sisäisesti käytettäviä sienilääkkeitä esiintynee kynsissä ja iholla sienikasvua hillitsevinä pitoisuuksina pitkään hoidon päättymisen jälkeen.

39 potilasta sai itrakonatsolia 3 kuukauden ajan annoksella 100 tai 200 mg päivässä «Willemsen M, De Doncker P, Willems J ym. Posttreat...»1. Terapeuttisia itrakonatsolipitoisuuksia todettiin kynsissä vielä 6 kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä, jolloin seuranta lopetettiin. Kirjoittajien johtopäätös on, että itrakonatsoli häviää ja poistuu kynsistä niiden uudiskasvun myötä.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Varpaiden kynsisilsaa hoidettiin 20 potilaalla terbinafiinilla (250 mg/pv) joko 6 tai 12 viikon ajan «Schatz F, Bräutigam M, Dobrowolski E ym. Nail inco...»2. 18 viikon kohdalla maksimipitoisuus varpaankynsissä oli 0.36 µg/g (vaihteluväli 0.28–0.79 µg/g) 6 viikon ryhmässä ja 0.96 µg/g (vaihteluväli 0.21–2.45 µg/g) 12 viikon ryhmässä. Terbinafiinia tavattiin edelleen (6 viikon hoitoryhmässä 0 µg/g–0.35 µg/g) 30 viikon ja 36 viikon (12 viikon hoitoryhmässä 0–0.49 µg/g) kuluttua hoidon päättymisestä. Nämä pitoisuudet olivat selvästi korkeammat kuin terbinafiinin MIC-arvo dermatofyyteille (0.0015–0.01 µg/ml).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kahdentoista kuukauden hoitotutkimuksessa seurattiin flukonatsolin pitoisuutta kynsissä 14 potilaalla. Flukonatsolihoidon (150 mg/viikko) päätyttyä mitattiin flukonatsolin pitoisuus kynsissä 3 ja 6 kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä «Faergemann J, Laufen H. Levels of fluconazole in n...»3. Hoidon aikana flukonatsolin huippupitoisuus kynsissä oli 8.54 µg/g, 3 kuukauden kuluttua keskimääräinen pitoisuus oli 1.7 µg/g ja 6 kuukauden kuluttua 1.4 µg/g.

Kommentti: Vain osa potilaista (enintään 6) oli mukana hoidon jälkeisessä seurannassa.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Doncker ym. «De Doncker P, Decroix J, Piérard GE ym. Antifungal...»4 tutkivat itrakonatsolin pitoisuuksia sormen- ja varpaankynsissä 3–4 kuukauden peroraalisen pulssihoidon jälkeen. Kaikilla potilailla oli viljelyllä varmistettu kynsisieni, useimmiten viljelyssä oli kasvanut T. rubrum. Ryhmä 1 (n = 25 potilasta) söi itrakonatsolia annoksella 200 mg kahdesti päivässä viikon ajan kerran kuussa yhteensä kolmen kuukauden ajan. Ryhmä 2 (n = 25) sai vastaavan lääkityksen neljän kuukauden ajan. Ryhmästä 1 20 potilaan kynsien lääkepitoisuudet analysoitiin, ryhmästä 2 vastaavasti 17 potilaan. Ryhmässä 1 6 kuukauden kuluttua hoidon alkamisesta varpaankynsien keskimääräinen itrakonatsolipitoisuus oli 471 ng/g ja vielä 11 kuukauden kuluttua 186 ng/g (vaihteluvälejä ei ilmoitettu). Ryhmässä 2 pitoisuudet olivat 8 kuukauden kuluttua hoidon alusta keskimäärin 623 ng/g ja pysyivät tällä tasolla 13 kuukauteen asti kirjoittajien mukaan (vaihteluvälejä ei ilmoitettu). Pitoisuus lienee riittävä estämään sienten kasvua.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Japanilaisessa v. 2008 julkaistussa tutkimuksessa «Kikuchi I, Tanuma H, Morimoto K ym. Usefulness and...»5 selvitettiin terbinafiinin tehoa ja pitoisuuksia ihossa lääkityksen aikana ja sen päättymisen jälkeen. Tutkimuspotilaiden valintakriteerinä oli kliinisesti arvioitu ja osalla mykologisesti varmennettu hyperkeratoottinen tinea pedis ja yhtenä poissulkukriteerinä oli edeltävästi alle viikon sisällä tapatunut systeeminen tai paikallinen sienilääkkeen käyttö. Lääkityksenä oli 125 mg terbinafiinia po. 4 viikon ajan. Lääkepitoisuuksia iholta raaputetuissa hilsenäytteissä seurattiin viidellä potilaalla, joiden valintakriteeriä ei ilmoitettu, kerran viikossa lääkityksen aikana ja 1,2,4,6 ja 8 viikon kuluttua lääkityksen loppumisesta. Mittausmenetelmä oli yksityiakohtaisesti kuvattu.Viidestä tutkitusta potilaasta vain kahden tulokset esitettiin. Stratum corneuksesta mitatut sienilääkepitoisuudet lääkityksen aikana poikkesivat huomattavasti toisistaan (korkeimmillaan viimeisellä hoitoviikolla eli viikolla 4, 160.6 ng/g vs 355.9 ng/g. Kuuden viikon kuluttua hoidon loppumisesta lääkepitoisuudet olivat vastaavasti 54 ng/g vs 91.95 ng/g. Viikolla 8 lääkityksen loppumisesta ei viitteitä terbinafiinista enää ollut.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Saman työryhmän aiemmassa työssä vuodelta 2003 «Morimoto K, Tanuma H, Kikuchi I ym. Pharmacokineti...»6 tutkittiin itrakonatsolihoidon aikaisia ja jälkeisiä lääkepitoisuuksia kuudella potilaalla, joilla oli mykologisesti varmistettu T. rubrumin aiheuttama hyperkeratoottinen jalkasilsa. Potilaiden mukaanottokriteereitä ei ilmoitettu, poissulkukriteerit kuten edellä. Lääkityksenä oli 50 mg itrakonatsolia kahdesti päivässä viikon ajan. Itrakonatsolipitoisuudet iholta raaputetussa hilseessä olivat suurimmillaan viikolla 2–4 hoidon jälkeen (itrakonatsoli välillä 45–152 ng/g ja OH-itrakonatsoli välillä 86–189 ng/g) ja laskivat mittaamattomiin viikoilla 6–8.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Willemsen M, De Doncker P, Willems J ym. Posttreatment itraconazole levels in the nail. New implications for treatment in onychomycosis. J Am Acad Dermatol 1992;26:731-5 «PMID: 1316389»PubMed
 2. Schatz F, Bräutigam M, Dobrowolski E ym. Nail incorporation kinetics of terbinafine in onychomycosis patients. Clin Exp Dermatol 1995;20:377-83 «PMID: 8593713»PubMed
 3. Faergemann J, Laufen H. Levels of fluconazole in normal and diseased nails during and after treatment of onychomycoses in toe-nails with fluconazole 150 mg once weekly. Acta Derm Venereol 1996;76:219-21 «PMID: 8800303»PubMed
 4. De Doncker P, Decroix J, Piérard GE ym. Antifungal pulse therapy for onychomycosis. A pharmacokinetic and pharmacodynamic investigation of monthly cycles of 1-week pulse therapy with itraconazole. Arch Dermatol 1996;132:34-41 «PMID: 8546481»PubMed
 5. Kikuchi I, Tanuma H, Morimoto K ym. Usefulness and pharmacokinetic study of oral terbinafine for hyperkeratotic-type tinea pedis. Mycoses 2008;51:523-31 «PMID: 18422915»PubMed
 6. Morimoto K, Tanuma H, Kikuchi I ym. Pharmacokinetic investigation of oral itraconazole in stratum corneum level of tinea pedis. Mycoses 2004;47:104-14 «PMID: 15078426»PubMed