Takaisin

Strukturoidun haastattelun käyttö skitsofreniapotilaiden tunnistamisessa

Näytönastekatsaukset
Lauri Tuominen
23.1.2013

Näytön aste: B

Strukturoitua haastattelurunkoa (SCID, DIS) käyttämällä myös muut henkilökuntaryhmät kuin psykiatrit ilmeisesti saavuttavat hyvän diagnostisen osuvuuden.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa «Ramirez Basco M, Bostic JQ, Davies D ym. Methods t...»1 selvitettiin strukturoidun haastattelun hyötyä käyttämällä 200 iältään 18–76-vuotiaan avohoitopotilaan kohdalla The Structured Clinical Interview for DSM-III-R (SCID) haastattelurunkoa «First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW. Inst...»2. Psykiatri teki potilaille 40–45 minuuttia kestäneen rutiinihaastattelun perusteella diagnoosin. Tutkimuspotilaille suoritettiin myös psykiatristen hoitajien tekemä SCID-haastattelu, ja tämän jälkeen sairaanhoitaja tarkensi diagnoosia käyttäen sairauskertomustietoja ja SCID:stä saatuja tietoja. Viimeiseksi diagnostiikkaan koulutettu tutkijapsykiatri tai -psykologi varmisti diagnoosin kerätyistä tiedoista ja tekemällä potilashaastattelun. Viimeksi mainittu muodostaa tutkimuksen "kultaisen standardin", johon rutiinidiagnoosit ja SCID-diagnoosit verrattiin.

Psykiatrin tekemän rutiinihaastattelun herkkyys oli 82 % ja tarkkuus 91 %. Verrattuna rutiinidiagnooseihin hoitajan tekemä strukturoitu SCID-haastattelu paransi merkittävästi diagnoosin tarkkuutta, mutta herkkyys oli rutiinihaastattelua heikompi (herkkyys 74 % ja tarkkuus 96 %). Paras herkkyys ja tarkkuus saatiin yhdistämällä SCID-haastattelu ja sairauskertomustietoja (herkkyys 85 % ja tarkkuus 99 %). Yksinään SCID-haastattelu tunnisti viisi kertaa enemmän toissijaisia diagnooseja kuin rutiinihaastattelu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaisessa tutkimuksessa «Fennig S, Craig T, Lavelle J ym. Best-estimate ver...»3 310 ensimmäistä kertaa sairaalan otetun potilaan ei-erikoistuneiden lääkäreiden tekemistä SCID-haastatteluista saatuja diagnooseja verrattiin sairaalantulohetkellä ja kuuden kuukauden kuluttua psykiatrien tekemiin diagnooseihin ("kultainen standardi"). SCID:stä saadun skitsofreniadiagnoosin herkkyys oli 0,89 (sairaalaan tulo) ja 0,98 (6 kuukauden kuluttua); tarkkuus oli 0,96 ja 0,96.

Tekijöiden johtopäätös on, että myös ei-erikoistuneet lääkärit voivat strukturoidun haastattelun avulla tehdä luotettavia diagnooseja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Amerikkalaisessa tutkimuksessa «North CS, Pollio DE, Thompson SJ ym. A comparison ...»4 verrattiin sosiaalityöntekijän Diagnostic Interview Schedule (DIS) instrumentilla tekemiä diagnooseja psykiatrin tai psykologin tekemään tutkimushaastatteluun 97:n kodittoman potilaan aineistossa. Skitsofreniapotilaiden kohdalla strukturoidun DIS-haastattelun herkkyys oli 0,56 ja tarkkuus 0,95.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kirjallisuutta

  1. Ramirez Basco M, Bostic JQ, Davies D ym. Methods to improve diagnostic accuracy in a community mental health setting. Am J Psychiatry 2000;157:1599-605 «PMID: 11007713»PubMed
  2. First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW. Instruction manual for the structured clinical interview for DSM-IV Axis I Disorders: SCID-1 clinician version. Washington DC: American Psychiatric Press, 1997
  3. Fennig S, Craig T, Lavelle J ym. Best-estimate versus structured interview-based diagnosis in first-admission psychosis. Compr Psychiatry 1994;35:341-8 «PMID: 7995025»PubMed
  4. North CS, Pollio DE, Thompson SJ ym. A comparison of clinical and structured interview diagnoses in a homeless mental health clinic. Community Ment Health J 1997;33:531-43 «PMID: 9435999»PubMed