Takaisin

Työn kuormittavuus ja selkäsairauksien esiintyminen ja ilmaantuminen

Näytönastekatsaukset
Jaro Karppinen
30.6.2014

Näytön aste: B

Fyysisesti selkää kuormittava työ (erityisesti, jos työssä on paljon nostamista ja hankalia työasentoja) on ilmeisesti yhteydessä alaselkäkipujen ja iskiaksen esiintyvyyteen.

Uudentyyppisessä meta-analyysissä «Griffith LE, Shannon HS, Wells RP ym. Individual p...»1 tunnistettiin tutkimukset, joiden tulosmuuttujat olivat riittävän samanlaisia tulosten yhdistämiseksi (18 tutkimusta). Koska työn kuormitustekijöiden määrittämismenetelmät poikkesivat toisistaan, tutkijat kehittivät yhteisiä kuormituksen mittareita, joihin tutkimuksissa käytetyt menetelmät "käännettiin", jotta aineistot voitiin yhdistää meta-analyysillä.

Meta-analyysin tulos osoitti, että sekä vartalon taipuneet asennot (yhdistetty riskisuhde 6–24 kuukauden selkäkivulle 1,7) että nostoja sisältävät työt (riskisuhde 1,4) lisäsivät selkäkivun riskiä. Toistensa suhteen vakioidut riskisuhteet olivat 1,6 ja 1,2. Yhteys heikkeni arvioitaessa selkäkivun ilmaantumista poistamalla analyyseistä ne, joilla oli etenevissä tutkimuksissa selkäkipua ilmaantumishetkellä. Riskisuhteet olivat korkeampia iäkkäämmillä – erityisesti yli 50-vuotiailla – ja miehillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yksittäisten tutkimusten perusteella työn kuormitustekijät ovat yhteydessä myös iskiaskivun esiintymiseen «Hofmann F, Stössel U, Michaelis M ym. Low back pai...»2, «Younes M, Béjia I, Aguir Z ym. Prevalence and risk...»3, «Kaila-Kangas L, Leino-Arjas P, Karppinen J ym. His...»4 ja ilmaantumiseen «Riihimäki H, Viikari-Juntura E, Moneta G ym. Incid...»5.

Kommentit

Systemaattisessa katsauksessa työssä esiintyvät biomekaaniset kuormitustekijät lisäsivät alaselkäkivun esiintymisen riskiä kuormitustekijästä riippuen vähän tai kohtalaisesti. Alaselkäkivun etiologia on monitekijäinen, mikä hankaloittaa yksittäisen riskitekijän merkityksen arviointia.

Kirjallisuutta

  1. Griffith LE, Shannon HS, Wells RP ym. Individual participant data meta-analysis of mechanical workplace risk factors and low back pain. Am J Public Health 2012;102:309-18 «PMID: 22390445»PubMed
  2. Hofmann F, Stössel U, Michaelis M ym. Low back pain and lumbago-sciatica in nurses and a reference group of clerks: results of a comparative prevalence study in Germany. Int Arch Occup Environ Health 2002;75:484-90 «PMID: 12172895»PubMed
  3. Younes M, Béjia I, Aguir Z ym. Prevalence and risk factors of disk-related sciatica in an urban population in Tunisia. Joint Bone Spine 2006;73:538-42 «PMID: 16725362»PubMed
  4. Kaila-Kangas L, Leino-Arjas P, Karppinen J ym. History of physical work exposures and clinically diagnosed sciatica among working and nonworking Finns aged 30 to 64. Spine (Phila Pa 1976) 2009;34:964-9 «PMID: 19532004»PubMed
  5. Riihimäki H, Viikari-Juntura E, Moneta G ym. Incidence of sciatic pain among men in machine operating, dynamic physical work, and sedentary work. A three-year follow-up. Spine (Phila Pa 1976) 1994;19:138-42 «PMID: 8153819»PubMed