Takaisin

Vapaan ja kokonais-PSA:n suhde eturauhassyövän riskin arvioinnissa

Näytönastekatsaukset
Kimmo Taari
7.11.2018

Näytön aste: A

Vapaan ja kokonais-PSA:n suhde auttaa eturauhassyövän riskin arvioinnissa.

Eurooppalaiseen eturauhassyövän seulontatutkimuksen (ERSPC) «Finne P, Auvinen A, Määttänen L ym. Diagnostic val...»1 ensimmäiseen kierrokseen osallistui Suomessa 20 793 iältään 55–67-vuotiasta miestä vuosina 1996–99. Seulontanegatiivisia miehiä (PSA < 3,0 µg/l, n = 17 680) seurattiin vuoteen 2003. Keskimääräinen seuranta-aika oli 5,8 vuotta. Eturauhassyöpä löytyi 327:ltä mieheltä. Viisi vuotta ensimmäisen seulonnan jälkeen kumulatiivinen riski oli 1,7 %.

Miehet, joilla vapaa PSA-pitoisuus oli alimmassa kvartaalissa (< 14,2 %), oli 6,9-kertainen riski sairastua eturauhassyöpään verrattuna niihin, joiden arvo oli ylimmässä kvartaalissa (> 23,7 %). Jos kokonais-PSA on matala, niin matala vapaa PSA-pitoisuus ennustaa hyvin myöhemmin kehittyvää eturauhassyöpää.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vapaa PSA-pitoisuus analysoitiin 217 mieheltä, joilla 139:llä oli eturauhassyöpä ja 78:lla hyvänlaatuinen löydös «Partin AW, Catalona WJ, Southwick PC ym. Analysis ...»2. Kaikkien kokonais-PSA oli välillä 4,0–10,0 µg/l ja ikä 43–78 vuotta. Vapaa PSA vaihteli välillä 2–36 %. Vapaan PSA:n mediaani oli syöpäryhmässä 9 % ja kontrolliryhmässä 17 % (p < 0,0001).

Jos vain ne potilaat, joilla vapaa PSA oli ≤ 20 %, olisi biopsoitu, niin 95 % syövistä olisi saatu selville ja 29 % turhista negatiivisista biopsioista olisi vältetty. Vapaan PSA:n mittaaminen myös lisäsi kokonais-PSA:n spesifisyyttä 0:sta 29:ään prosenttiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Finne P, Auvinen A, Määttänen L ym. Diagnostic value of free prostate-specific antigen among men with a prostate-specific antigen level of <3.0 microg per liter. Eur Urol 2008;54:362-70 «PMID: 18006214»PubMed
  2. Partin AW, Catalona WJ, Southwick PC ym. Analysis of percent free prostate-specific antigen (PSA) for prostate cancer detection: influence of total PSA, prostate volume, and age. Urology 1996;48:55-61 «PMID: 8973701»PubMed
  3. Woodrum DL, Brawer MK, Partin AW ym. Interpretation of free prostate specific antigen clinical research studies for the detection of prostate cancer. J Urol 1998;159:5-12 «PMID: 9400426»PubMed
  4. Tammela T, Lukkarinen O, Stenman UH. Prostataspesifisen antigeenin merkitys eturauhasen syövän ja hyvänlaatuisen liikakasvun diagnostiikassa ja seurannassa. Suom Lääkäril 2000;31:2979-82