Takaisin

Näkökenttäprogression varmentaminen

Näytönastekatsaukset
Anja Tuulonen
21.8.2014

Näytön aste: B

Jos glaukoomadiagnoosi määritellään nykyisin käytössä olevien näkökentän tutkimusmenetelmien avulla, yhden poikkeavan näkökentän testituloksen merkitys on ilmeisesti vähäinen.

Näkökenttäpuutoksen etenemän varmentaminen voi vaatia 2–6 luotettavaa lisäkenttää silloinkin, kun näkökenttä on tutkittu saman laitteen samalla ohjelmalla. Kun seurannassa etenemä varmistettiin 1–2 lisäkentän avulla, 48–86 %:ssa tapauksista kyseessä oli väärä positiivinen löydös «Schulzer M. Errors in the diagnosis of visual fiel...»1, «The Glaucoma Laser Trial (GLT): 6. Treatment group...»2, «Keltner JL, Johnson CA, Quigg JM ym. Confirmation ...»3. Epäluotettavuutta lisää, jos lähtötaso määritellään vain yhden näkökentän perusteella.

Kirjallisuutta

  1. Schulzer M. Errors in the diagnosis of visual field progression in normal-tension glaucoma. Ophthalmology 1994;101:1589-94; discussion 1595 «PMID: 8090461»PubMed
  2. The Glaucoma Laser Trial (GLT): 6. Treatment group differences in visual field changes. Glaucoma Laser Trial Research Group. Am J Ophthalmol 1995;120:10-22 «PMID: 7611312»PubMed
  3. Keltner JL, Johnson CA, Quigg JM ym. Confirmation of visual field abnormalities in the Ocular Hypertension Treatment Study. Ocular Hypertension Treatment Study Group. Arch Ophthalmol 2000;118:1187-94 «PMID: 10980763»PubMed