Takaisin

Painetta-alentava lisälääkitys syklofotokoagulaation yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Päivi Puska
25.8.2014

Näytön aste: B

Syklofotokoagulaatiossa tulee ilmeisesti huolehtia riittävästä painetta alentavasta lisälääkityksestä laserhoidon jälkeisten painepiikkien estämiseksi.

Suomalaisessa tutkimuksessa «Immonen IJ, Puska P, Raitta C. Transscleral contac...»1 (n = 22) mitattiin paineennousuja kryptonsyklofotokoagulaation jälkeen, kun potilaat eivät saaneet ylimääräistä painetta alentavaa hoitoa: yli 10 mmHg:n IOP nousu lähtötilanteeseen nähden esiintyi 27 %:lla potilaista 1–2 tunnin kuluttua hoidosta ja 37 %:lla 6–8 tunnin kuluttua hoidosta. 5 %:lla IOP oli 6–8 tunnin kuluttua 20–30 mmHg lähtötasoa korkeampi.

Vastaavia paineennousuja on todettu myös muissa tutkimuksissa diodi 810 nm lasersyklofotokoagulaation jälkeen «Yap-Veloso MI, Simmons RB, Echelman DA ym. Intraoc...»2, «Kosoko O, Gaasterland DE, Pollack IP ym. Long-term...»3. Kliinisessä käytännössä 1-prosenttisen apraklonidiinin ja asetatsoliamidin (250–500 mg) on todettu estävän nämä painepiikit, kun niitä on käytetty potilaan omien glaukoomalääkkeiden lisänä.

Kirjallisuutta

  1. Immonen IJ, Puska P, Raitta C. Transscleral contact krypton laser cyclophotocoagulation for treatment of glaucoma. Ophthalmology 1994;101:876-82 «PMID: 8190474»PubMed
  2. Yap-Veloso MI, Simmons RB, Echelman DA ym. Intraocular pressure control after contact transscleral diode cyclophotocoagulation in eyes with intractable glaucoma. J Glaucoma 1998;7:319-28 «PMID: 9786561»PubMed
  3. Kosoko O, Gaasterland DE, Pollack IP ym. Long-term outcome of initial ciliary ablation with contact diode laser transscleral cyclophotocoagulation for severe glaucoma. The Diode Laser Ciliary Ablation Study Group. Ophthalmology 1996;103:1294-302 «PMID: 8764801»PubMed