Takaisin

Mitomysiini C trabekulektomiassa

Näytönastekatsaukset
Mika Harju
25.8.2014

Näytön aste: C

Mitomysiini C saattaa parantaa trabekulektomian onnistumista yhden vuoden seurannassa korkean arpeumisen riskin potilailla ja niillä, joilla ei ollut tehty aiempia silmäleikkauksia. Se myös saattaa johtaa alempaan paineeseen verrattuna kontrolleihin, myös yhdistelmäleikkauksissa. Mitomysiini C ei kuitenkaan parantanut onnistumista, jos samanaikaisesti tehtiin kaihileikkaus.

Vuonna 2005 julkaistuun Cochrane-katsaukseen «Wilkins M, Indar A, Wormald R. Intra-operative mit...»1 sisällytettiin yhteensä 698 potilasta 11 tutkimuksesta. Vuoden 2010 päivityksen 209 tutkimuksesta hyväksyttiin mukaan yksi tutkimus, mutta tutkimuksen yhden vuoden tulokset odottavat julkaisemista. Mukaan otettiin vain satunnaistetut tutkimukset, jotka vertasivat leikkauksen aikaista mitomysiini C:tä kontrolliryhmään. Haussa ei ollut rajoituksia päivämäärän tai kielen suhteen. Potilaat jakautuivat kolmeen ryhmään; suuri riski arpeutua (failure), ei aiempia silmäleikkauksia ja samanaikainen kaihileikkaus.

Mitomysiini C paransi leikkauksen onnistumista korkea riskin ryhmässä (RR 0,32, 95 % luottamusväli 0,20–0,53) ja niillä, joille ei ollut tehty aiempia leikkauksia (RR 0,29, 95 % luottamusväli 0,16–0,53). Mitomysiini C ei parantanut onnistumista, jos samanaikaisesti tehtiin kaihileikkaus (RR 0,81, 95 % luottamusväli 0,37–1,80). Silmänpaine laski kuitenkin kaikissa ryhmissä enemmän, jos mitomysiini C:tä oli käytetty; keskimääräinen ero lumeeseen verrattuna oli korkean riskin potilailla -5,31 mm (95 % luottamusväli -6,67 – -3,85), ei aiemmin leikatuilla potilailla -5,51 mmHg (-7,34 – -3,49) ja niillä, joille tehtiin samanaikainen kaihileikkaus -3,34 mmHg (-4,16 – -2,51).

Komplikaatioiden (haavan vuotaminen, hypotonia, myöhäinen endoftalmiitti, ekspulsiivinen vuoto, matala etukammio) määrässä ei ryhmien välillä ollut eroa, mutta komplikaatioiden matalan frekvenssin vuoksi tutkimuksella ei todennäköisesti ollut tarpeeksi voimaa (power) erojen löytämiseksi. Harmaakaihia kehittyi enemmän mitomysiini C ryhmässä (RR 1,80, 95 % luottamusväli 1,00–3,22). Raportointi oli useassa tutkimuksessa puutteellista. Kaikissa tutkimuksessa oli suuri harhan riski.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Seuranta-aika oli lyhyt, yksi vuosi. Tutkimusten raportointi on heikkotasoista. Kaikissa tutkimuksessa oli suuri harhan riski. Onnistumisen kriteeri oli silmänpaine < 21 mmHg lääkkeillä tai ilman. Silmänpaineet olivat keskimäärin yhdistelmäleikkauspotilailla ennen leikkausta 17,6–21,3 mmHg. Onnistumisessa ei siten helposti tule eroja ryhmien välillä (MMC vs lume). Suuren riskin potilailla leikkausta edeltävät keskimääräiset paineet olivat 20,8–40,3 mmHg ja primaarileikatuilla 25,6–29,7 mmHg.

Kirjallisuutta

  1. Wilkins M, Indar A, Wormald R. Intra-operative mitomycin C for glaucoma surgery. Cochrane Database Syst Rev 2001;(4):CD002897 «PMID: 11279773»PubMed