Takaisin

Aika ensimmäiseen havaittavaan glaukooman etenemään

Näytönastekatsaukset
Anja Tuulonen
27.8.2014

Näytön aste: B

Glaukooma on yleensä hitaasti etenevä sairaus, jonka seurannassa papilla-, hermosäie- tai näkökenttämuutosten etenemänopeus vaihtelee suuresti, ja etenevien muutosten havaitsemiseen voi kulua useita vuosia.

Taulukko 1. Aika ensimmäiseen havaittavaan progressioon. Glaukooma on yleensä hitaasti etenevä sairaus, jonka seurannassa papilla-, hermosäie- tai näkökenttämuutosten progressionopeus vaihtelee suuresti ja progredioivien muutosten havaitsemiseen voi kulua useita vuosia.
Arviointiperuste   1. Muutokset Seuranta Diagnoosi  n Tutkimustyyppi Kirjallisuus-viite
Papilla   3,3 vuotta 5–7 vuotta Early glaucoma 46 Prospektiivinen «Odberg T, Riise D. Early diagnosis of glaucoma. Th...»1
Näkökenttä (automaatti perimetri)   4,8 +- 2,3   LTG 34   «Rasker MT, van den Enden A, Bakker D ym. Rate of v...»2
3,6 +- 2,4 9 vuotta POAG 68  Prospektiivinen
    7,1 +- 3,4   OHT n=125      
  1/3:lla 3 vuotta
  1.  
  2. 5 vuotta
         
  1/2:lla 5 vuotta   Sama tutkimus: 160   «Anderson DR, Drance SM, Schulzer M ym. Natural his...»3
  Hoidetut 4,9–7,4   LTG 140 RCTSama aineisto «Comparison of glaucomatous progression between unt...»4
  Ei-hoidetut 3,9–5,0     145   «The effectiveness of intraocular pressure reductio...»5
             
Kliininen arvio   4–6 -> 8–10 v 9–10 POAG, exf 88 Retrospektiivinen «Pohjanpelto P. Long-term prognosis of visual field...»6
             
Näkökenttä + papilla   Mediaani 6 vuotta POAG, NTG, exf 255 RCT (EMGT) «Heijl A, Leske MC, Bengtsson B ym. Reduction of in...»7
  Hoidetut 4 vuotta        
  Ei-hoidetut 5,5 vuotta        

Kirjallisuutta

  1. Odberg T, Riise D. Early diagnosis of glaucoma. The value of successive stereophotography of the optic disc. Acta Ophthalmol (Copenh) 1985;63:257-63 «PMID: 4036552»PubMed
  2. Rasker MT, van den Enden A, Bakker D ym. Rate of visual field loss in progressive glaucoma. Arch Ophthalmol 2000;118:481-8 «PMID: 10766133»PubMed
  3. Anderson DR, Drance SM, Schulzer M ym. Natural history of normal-tension glaucoma. Ophthalmology 2001;108:247-53 «PMID: 11158794»PubMed
  4. Comparison of glaucomatous progression between untreated patients with normal-tension glaucoma and patients with therapeutically reduced intraocular pressures. Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group. Am J Ophthalmol 1998;126:487-97 «PMID: 9780093»PubMed
  5. The effectiveness of intraocular pressure reduction in the treatment of normal-tension glaucoma. Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group. Am J Ophthalmol 1998;126:498-505 «PMID: 9780094»PubMed
  6. Pohjanpelto P. Long-term prognosis of visual field in glaucoma simplex and glaucoma capsular. Acta Ophthalmol (Copenh) 1985;63:418-23 «PMID: 4050362»PubMed
  7. Heijl A, Leske MC, Bengtsson B ym. Reduction of intraocular pressure and glaucoma progression: results from the Early Manifest Glaucoma Trial. Arch Ophthalmol 2002;120:1268-79 «PMID: 12365904»PubMed