Takaisin

Aika ensimmäisestä muutoksesta sokeuteen (arvio)

Näytönastekatsaukset
Anja Tuulonen
27.8.2014

Näytön aste: C

Glaukoomapotilailla on arvioitu ajan ensimmäisen näkökenttäpuutoksen ilmaantumisesta mahdolliseen sokeuteen vaihtelevan 30:stä 40 vuoteen.

Taulukko 1.
Arvio Seuranta-aika (v) Kohderyhmä N Viite
* Valkoihoisen väestön (n=39) keskimääräinen jäljellä oleva elinikä kenttäpuutoksen havaitsemisessa on 13 vuotta (II/4 objektilla nasaalisesti ad 10 astetta fiksaatiosta).
30 2 Laserhoidetut potilaat 76 Prospektiivinen «Bergeå B, Bodin L, Svedbergh B. Primary argon lase...»1
33 9 Hoidetut potilaat 227 Prospektiivinen «Rasker MT, van den Enden A, Bakker D ym. Rate of v...»2
38 Ei seurantaa Ei hoitoa 177 Poikkileikkaustutkimus «Jay JL, Murdoch JR. The rate of visual field loss ...»3
40 Ei seurantaa Osaa hoidettiin, osaa ei 39 Poikkileikkaustutkimus, valikoitu materiaali «Quigley HA, Tielsch JM, Katz J ym. Rate of progres...»4*

Kirjallisuutta

  1. Bergeå B, Bodin L, Svedbergh B. Primary argon laser trabeculoplasty vs pilocarpine. III. Long-term effects on visual fields. Acta Ophthalmol Scand 1995;73:207-15 «PMID: 7493230»PubMed
  2. Rasker MT, van den Enden A, Bakker D ym. Rate of visual field loss in progressive glaucoma. Arch Ophthalmol 2000;118:481-8 «PMID: 10766133»PubMed
  3. Jay JL, Murdoch JR. The rate of visual field loss in untreated primary open angle glaucoma. Br J Ophthalmol 1993;77:176-8 «PMID: 8457511»PubMed
  4. Quigley HA, Tielsch JM, Katz J ym. Rate of progression in open-angle glaucoma estimated from cross-sectional prevalence of visual field damage. Am J Ophthalmol 1996;122:355-63 «PMID: 8794708»PubMed