Takaisin

Progredioivien osuus glaukoomapotilaista

Näytönastekatsaukset
Anja Tuulonen
27.8.2014

Näytön aste: B

Merkittävällä osalla glaukoomapotilaista glaukoomamuutokset progredioivat seurannan kuluessa.

Taulukko 1. Progredioivien osuus.
Arviointi-kriteeri Progredioivia (%) Seuranta-aika (vaihtelu; vuosia) % / v N Tutkimustyyppi Kirjallisuusviite
Glaukooma Kliininen arvio 70–80 9–10 9 88 Retrospektiivinen «Pohjanpelto P. Long-term prognosis of visual field...»1
  Goldmann-kenttä 76 7,5 (2–15) 10 45 Retrospektiivinen «Mikelberg FS, Schulzer M, Drance SM ym. The rate o...»2
  Rim area 79 10 (5–15) 8 123 Retrospektiivinen «Airaksinen PJ, Tuulonen A, Alanko HI. Rate and pat...»3
  Näkökenttä (NK) 44 9 (min 3) 5 227 Prospektiivinen «Rasker MT, van den Enden A, Bakker D ym. Rate of v...»4
  NK, papilla, hs-kerros 43 6 (5–9) 7 56 (67) Prospektiivinen kohortti «Katz J, Gilbert D, Quigley HA ym. Estimating progr...»5
  Papillakuvat 61 5 12 115 RCT (GLT) «The Glaucoma Laser Trial (GLT) and glaucoma laser ...»6
  Näkökenttä (NK)   33 % sama tutkimus kuin edellä*   126 * 40%:lla kenttä parani!
  Goldmann-kenttä 71 5 14 71 (79) Retrospektiivinen «Odberg T. Visual field prognosis in advanced glauc...»7
  Papillakuvat 47 4 vuotta (2–9) 12 47 Retrospektiivinen «Girkin CA, Emdadi A, Sample PA ym. Short-wavelengt...»8
  NK, papilla 37 5 vuotta 7 145 RCT (CNTS) «The effectiveness of intraocular pressure reductio...»9
  Progredioi/ei 8/ vuosi   8   13 tutkimuksen keskiarvo «Quigley HA, Tielsch JM, Katz J ym. Rate of progres...»10
  Progression riski 5–6/vuosi 1,5 vuotta 6 48 Retrospektiivinen «Chen PP, Park RJ. Visual field progression in pati...»11
      Keskiarvo 9    
Okulaarinen hypertensio   2 5 0,4 152 Seuranta seulonnan jälkeen «Linner E. Ocular hypertension. A five-year study o...»12
    10 10 1 134 Seurannasta tippuneita 12 % «Linnér E. Ocular hypertension. I. The clinical cou...»13
  31 20 1 41 Seurannasta tippuneita 51 % «Lundberg L, Wettrell K, Linnér E. Ocular hypertens...»14
    9 9 1 35 Seuranta seulonnan jälkeen «Bengtsson B. Manifest glaucoma in the aged I: occu...»15
            Seurannasta tippuneita 49 %
    10 12 1 647
 1. Prospektiivinen sairaala-
 2. aineisto
«Quigley HA, Enger C, Katz J ym. Risk factors for t...»16
          Tippuneita 3 % / vuosi
    57 10 6 75 Retrospektiinen «Airaksinen PJ, Tuulonen A, Alanko HI. Rate and pat...»3
  Näkökenttä (NK) 9 3,3 (0,8–6) 3 81 (131) RCT (korkean riskin OHT) «Heijl A, Bengtsson B. Diagnosis of early glaucoma ...»17
Uusia papilla ja 5 / vuosi 4,5 5 107 RCT «Epstein DL, Krug JH Jr, Hertzmark E ym. A long-ter...»18
NK-muutoksia   9 7 1 -1790 10 tutkimuksen keskiarvo «Georgopoulos G, Andreanos D, Liokis N ym. Risk fac...»19
      Keskiarvo 2   (vuosilta 1968–1995)  
Alunperin normortensiivinen ryhmä          
  -> OHT 4 % 5 1 639 Seuranta seulonnan jälkeen «Linner E. Ocular hypertension. A five-year study o...»12
  -> Glaukooma 1 % 9 0,1 556 Seuranta seulonnan jälkeen «Bengtsson B. Manifest glaucoma in the aged I: occu...»15

Kirjallisuutta

 1. Pohjanpelto P. Long-term prognosis of visual field in glaucoma simplex and glaucoma capsular. Acta Ophthalmol (Copenh) 1985;63:418-23 «PMID: 4050362»PubMed
 2. Mikelberg FS, Schulzer M, Drance SM ym. The rate of progression of scotomas in glaucoma. Am J Ophthalmol 1986;101:1-6 «PMID: 3942160»PubMed
 3. Airaksinen PJ, Tuulonen A, Alanko HI. Rate and pattern of neuroretinal rim area decrease in ocular hypertension and glaucoma. Arch Ophthalmol 1992;110:206-10 «PMID: 1736869»PubMed
 4. Rasker MT, van den Enden A, Bakker D ym. Rate of visual field loss in progressive glaucoma. Arch Ophthalmol 2000;118:481-8 «PMID: 10766133»PubMed
 5. Katz J, Gilbert D, Quigley HA ym. Estimating progression of visual field loss in glaucoma. Ophthalmology 1997;104:1017-25 «PMID: 9186444»PubMed
 6. The Glaucoma Laser Trial (GLT) and glaucoma laser trial follow-up study: 7. Results. Glaucoma Laser Trial Research Group. Am J Ophthalmol 1995;120:718-31 «PMID: 8540545»PubMed
 7. Odberg T. Visual field prognosis in advanced glaucoma. Acta Ophthalmol 1987;65:27-9
 8. Girkin CA, Emdadi A, Sample PA ym. Short-wavelength automated perimetry and standard perimetry in the detection of progressive optic disc cupping. Arch Ophthalmol 2000;118:1231-6 «PMID: 10980768»PubMed
 9. The effectiveness of intraocular pressure reduction in the treatment of normal-tension glaucoma. Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group. Am J Ophthalmol 1998;126:498-505 «PMID: 9780094»PubMed
 10. Quigley HA, Tielsch JM, Katz J ym. Rate of progression in open-angle glaucoma estimated from cross-sectional prevalence of visual field damage. Am J Ophthalmol 1996;122:355-63 «PMID: 8794708»PubMed
 11. Chen PP, Park RJ. Visual field progression in patients with initially unilateral visual field loss from chronic open-angle glaucoma. Ophthalmology 2000;107:1688-92 «PMID: 10964831»PubMed
 12. Linner E. Ocular hypertension. A five-year study of the total population in a Swedish tow, Skövde. Glaucoma, Symp. Tutzing Castle, 1966, pp. 187-94 (Karger, Basel/New York 1967)
 13. Linnér E. Ocular hypertension. I. The clinical course during ten years without therapy. Aqueous humour dynamics. Acta Ophthalmol (Copenh) 1976;54:707-20 «PMID: 990020»PubMed
 14. Lundberg L, Wettrell K, Linnér E. Ocular hypertension. A prospective twenty-year follow-up study. Acta Ophthalmol (Copenh) 1987;65:705-8 «PMID: 3434236»PubMed
 15. Bengtsson B. Manifest glaucoma in the aged I: occurrence nine years after a population survey. Acta Ophthalmol (Copenh) 1981;59:321-31 «PMID: 7324880»PubMed
 16. Quigley HA, Enger C, Katz J ym. Risk factors for the development of glaucomatous visual field loss in ocular hypertension. Arch Ophthalmol 1994;112:644-9 «PMID: 8185522»PubMed
 17. Heijl A, Bengtsson B. Diagnosis of early glaucoma with flicker comparisons of serial disc photographs. Invest Ophthalmol Vis Sci 1989;30:2376-84 «PMID: 2807794»PubMed
 18. Epstein DL, Krug JH Jr, Hertzmark E ym. A long-term clinical trial of timolol therapy versus no treatment in the management of glaucoma suspects. Ophthalmology 1989;96:1460-7 «PMID: 2685707»PubMed
 19. Georgopoulos G, Andreanos D, Liokis N ym. Risk factors in ocular hypertension. Eur J Ophthalmol 1997;7:357-63 «PMID: 9457459»PubMed