Takaisin

D-dimeeritesti laskimotromboosin primaaridiagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila
27.4.2015

Näytön aste: A

D-dimeeritesti sopii syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian sulkemiseen pois potilailla, joilla tukoksen todennäköisyys on enintään kohtalainen.

1 756 potilaalle tehtiin Wellsin riskipisteytys, kompressiokaikututkimus ja kokoveren D-dimeeritesti «Kraaijenhagen RA, Piovella F, Bernardi E ym. Simpl...»1. Ne, joilla oli normaali kompressiokaikututkimuslöydös ja normaali D-dimeeritestin tulos, tutkittiin uudelleen kompressiokaikukuvauksella viikon kuluttua. Kaikkia potilaita seurattiin kliinisesti 3 kuukautta. Laskimotromboosi todettiin 22 %:lla potilaista. D-dimeeritesti oli normaali 47 %:lla. Näistä kuudella potilaalla (0,7 %) todettiin oireinen tromboembolia seurannassa, joten D-dimeerimäärityksellä voitiin välttää kompressiokaikututkimuksen toisto. Tromboembolisen komplikaation todennäköisyys oli 1,6 % (95 % luottamusväli 0,8–2,6 %) potilailla, joilla oli pieni todennäköisyys ja normaali kompressiokaikukuvauslöydös, ja 1,8 % potilailla, joilla oli pieni todennäköisyys ja normaali D-dimeeritulos.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Kearon C, Ginsberg JS, Douketis J ym. Management o...»3 566 potilaalle tehtiin D-dimeeritesti. Kompressiokaikututkimus jätettiin tekemättä, jos D-dimeeritesti oli negatiivinen ja syvän laskimotukoksen todennäköisyys oli pieni. 530 potilaalle tehtiin pelkkä kompressiokaikututkimus ilman D-dimeeritestiä. syvän laskimotukoksen kokonaisinsidenssi oli aineistossa 15,7 %. Niistä potilaista, joilla syvä laskimotukos suljettiin pois D-dimeeritestin perusteella, tromboembolinen tapahtuman sai 3 kuukauden seurannassa 2 potilasta (0,4 %, 95 % luottamusväli 0,05–1,5 %). Niistä potilaista, joilla syvä laskimotukos suljettiin pois kompressiokaikututkimuksella (eikä D-dimeeritestiä tehty) 6 (1,4 %, 95 % luottamusväli 0,5–2,9 %) sai tromboembolisen tapahtuman. D-dimeeritestin käyttö vähensi kompressiokaikututkimusten määrää (1,34 tutkimusta/potilas kompressiokaikututkimusryhmässä, 0,78/potilas D-dimeeriryhmässä (P = 0,008). 39 %:lle D-dimeeriryhmässä ei tehty lainkaan kompressiokaikututkimusta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sairaalan poliklinikalla tehdyssä prospektiivisessa tutkimuksessa «Wells PS, Anderson DR, Rodger M ym. Evaluation of ...»2 seurattiin potilaita (40 % kaikista), joilla oli pieni syvän laskimotukoksen todennäköisyys ja negatiivinen D-dimeeritestin tulos. Yhdelle potilaalle 177:stä ilmaantui syvä laskimotukos seurannan aikana (negatiivisen tuloksen ennustearvo 99,4 %, 95 % luottamusväli 96,9–100 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Negatiivinen D-dimeeritulos ja pieni todennäköisyys (29 % kaikista syvä laskimotukos- tai keuhkoemboliaepäilyistä) sulkee laskimotukoksen pois meta-analyysin mukaan. Tämä pätee sekä miehiin että naisiin, ja avohoito- ja sairaalapotilaisiin. Syöpäpotilaisiin tulosta ei voi soveltaa «Geersing GJ, Zuithoff NP, Kearon C ym. Exclusion o...»4, «Iorio A, Douketis JD. Ruling out DVT using the Wel...»5.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Kraaijenhagen RA, Piovella F, Bernardi E ym. Simplification of the diagnostic management of suspected deep vein thrombosis. Arch Intern Med 2002;162:907-11 «PMID: 11966342»PubMed
 2. Wells PS, Anderson DR, Rodger M ym. Evaluation of D-dimer in the diagnosis of suspected deep-vein thrombosis. N Engl J Med 2003;349:1227-35 «PMID: 14507948»PubMed
 3. Kearon C, Ginsberg JS, Douketis J ym. Management of suspected deep venous thrombosis in outpatients by using clinical assessment and D-dimer testing. Ann Intern Med 2001;135:108-11 «PMID: 11453710»PubMed
 4. Geersing GJ, Zuithoff NP, Kearon C ym. Exclusion of deep vein thrombosis using the Wells rule in clinically important subgroups: individual patient data meta-analysis. BMJ 2014;348:g1340 «PMID: 24615063»PubMed
 5. Iorio A, Douketis JD. Ruling out DVT using the Wells rule and a D-dimer test. BMJ 2014;348:g1637 «PMID: 24615174»PubMed