Takaisin

Kompressiokaikututkimus oireisen, vähintään polvitaivelaskimoon ulottuvan alaraajalaskimotukoksen diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Hannu Manninen
27.4.2015

Näytön aste: B

Jos 2 perättäisen polvitaivelaskimoon ulottuvana (kahdenkin pisteen) kompressiokaikututkimuksen tulokset noin viikon välein ovat normaaleja, tromboembolian vaara on ilmeisesti hyvin pieni (alle 1 % 3 kuukauden seurannassa).

Katsauksessa «Tapson VF, Carroll BA, Davidson BL ym. The diagnos...»1 analysoitiin 12 prospektiivista venografialla kontrolloitua, sokkoutetun kuvaluennan sisältävää tutkimusta. Kaikki kompressiokaikututkimukset sisälsivät femoralis communis- ja superficialis- sekä poplitealaskimokuvauksen (ns. 2-piste kompresssiokuvaus). Kompressiokaikututkimuksen sensitiivisyys laskimotukoksen diagnostiikassa vaihteli tutkimuksissa välillä 89–100 %. Spesifisyys oli 86–100 %, positiivinen ennustearvo 92–100 % ja negatiivinen ennustearvo 75–100 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Prospektiivisessa kliinisessä tutkimuksessa «Birdwell BG, Raskob GE, Whitsett TL ym. The clinic...»2arvioitiin 405 perättäistä potilasta, joilla epäiltiin ensimmäistä syvää laskimotukosta. Potilailla, joiden kompressiokaikututkimuslöydös oli normaali, pidättäydyttiin antikoagulaatiohoidosta. Tutkimus uusittiin 5–7 vuorokauden kuluttua. Kolmen kuukauden seurannan aikana tromboembolia kehittyi kahdelle 335:sta potilaasta (0,5 %), joilla molemmat kompressiokaikututkimuslöydökset olivat normaalit. Vastaavasti 4/70 (5,4 %) potilaista, joilla jommankumman kompressiokaikututkimuksen löydös oli patologinen, kehittyi tromboembolia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tuoreen seitsemästä alkuperäistyöstä tehdyn yhteensä 4 731 potilasta käsittävän meta-analyysin «Johnson SA, Stevens SM, Woller SC ym. Risk of deep...»3mukaan koko alaraajan kompressiokaikututkimuksen ollessa negatiivinen tromboembolia ilmeni myöhemmin vain 0,7 %:lla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Normaali kompressiokaikututkimus riittää perusteeksi antikoagulaatiohoidosta pidättäytymiseen, mutta jos kliininen epäily on vahva, kompressiokaikututkimus kannattaa uusia 1 viikon kuluttua. Negatiivinen D-dimeeritulos auttaa tukoksen poissulkemisessa.

Kirjallisuutta

  1. Tapson VF, Carroll BA, Davidson BL ym. The diagnostic approach to acute venous thromboembolism. Clinical practice guideline. American Thoracic Society. Am J Respir Crit Care Med 1999;160:1043-66 «PMID: 10471639»PubMed
  2. Birdwell BG, Raskob GE, Whitsett TL ym. The clinical validity of normal compression ultrasonography in outpatients suspected of having deep venous thrombosis. Ann Intern Med 1998;128:1-7 «PMID: 9424975»PubMed
  3. Johnson SA, Stevens SM, Woller SC ym. Risk of deep vein thrombosis following a single negative whole-leg compression ultrasound: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2010;303:438-45 «PMID: 20124539»PubMed