Takaisin

Tukosalttiin potilaan hoito pienimolekyylisellä hepariinilla, jos varfariini ei sovi tai sen aikana ilmaantuu tukos

Näytönastekatsaukset
Elina Armstrong
29.4.2015

Näytön aste: B

Pienimolekyyliset hepariinit ovat oireisen SLT:n ja KE:n pitkäaikaishoidossa ja estossa ilmeisesti yhtä tehokkaita ja turvallisia kuin varfariini.

Cochrane-kirjallisuuskatsaus «van der Heijden JF, Hutten BA, Büller HR ym. Vitam...»1, «»1 käsitteli viittä eri tutkimusta, joiden perusteella todettiin tilastollisesti merkityksetön tromboembolisaation uusintavaaran väheneminen pienimolekyylisillä hepariineilla (OR 0,72, 95 % luottamusväli 0,42–1,23). Verenvuodoissa (OR 0,63, 95 % luottamusväli 0,21–1,88) tai kuolleisuudessa (OR 1,13, 95 % luottamusväli 0,47–2,69) ei havaittu eroja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Pienimolekyyliset hepariinit ovat kalliita. Ne tarjoavat hoitovaihtoehdon, jos tukos on uusinut varfariinista huolimatta ja jos potilaalla on poikkeavan voimakas tukosalttius (esimerkiksi syöpäpotilaat «Kaaja R. Laskimotukos raskauden aikana. Duodecim 2...»2ja fosfolipidivasta-ainepositiiviset potilaat «Bick RL, Baker WF. Antiphospholipid syndrome and t...»3, «Lassila R. Tukos varfariinista huolimatta, mikä av...»4), varfariinihoito on vasta-aiheinen (raskaus, hiljattainen suuri operaatio) tai laboratorioseuranta ei käytännössä onnistu. Varfariinin asianmukaisista INR-tasoista huolimatta syöpäpotilailla on 2-kertainen vaara saada uusi syvä laskimotukos syöpää sairastamattomiin potilaisiin verrattuna «Lee AY, Levine MN, Baker RI ym. Low-molecular-weig...»5. Munuaisten vajaatoimintapotilailla hepariiniannosta on pienennettävä kumulaatio- ja vuotovaaran vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. van der Heijden JF, Hutten BA, Büller HR ym. Vitamin K antagonists or low-molecular-weight heparin for the long term treatment of symptomatic venous thromboembolism. Cochrane Database Syst Rev 2002;:CD002001 «PMID: 11869618»PubMed
  2. Kaaja R. Laskimotukos raskauden aikana. Duodecim 2001;117:2621-5 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo92686»1
  3. Bick RL, Baker WF. Antiphospholipid syndrome and thrombosis. Semin Thromb Hemost 1999;25:333-50 «PMID: 10443963»PubMed
  4. Lassila R. Tukos varfariinista huolimatta, mikä avuksi? Duodecim 2001;117:2632-6 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo92688»2
  5. Lee AY, Levine MN, Baker RI ym. Low-molecular-weight heparin versus a coumarin for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med 2003;349:146-53 «PMID: 12853587»PubMed