Takaisin

Syvän laskimotukoksen systeeminen liuotushoito systeemisellä alteplaasilla (tPA)

Näytönastekatsaukset
Veli-Pekka Harjola
29.4.2015

Näytön aste: B

Systeeminen trombolyysi (tPA) voi avata suonen pelkkää hepariinihoitoa tehokkaammin, mutta se aiheuttaa enemmän komplikaatioita, eikä sitä voida suositella yleisesti.

Syvän laskimotukoksen liuotushoito systeemisellä alteplaasilla (tPA) nopeuttaa tukoksen liukenemista akuutisti, mutta toisaalta komplikaatiot lisääntyvät.

Verisuonen avautumista varjoainekuvauksella tutkittuna ja toisaalta hoitoon liittyviä komplikaatioita tarkasteltiin 5 tutkimuksen katsauksessa «Forster A, Wells P. Tissue plasminogen activator f...»1: 3 verrattiin tPA:ta ja UFH:ta (fraktioimaton hepariini) pelkkään UFH:iin (180 potilasta); 1 verrattiin suuriannoksista ja pieniannoksista tPA:ta (32 potilasta) ja 1 systeemistä ja jalkaterän distaaliseen laskimoon infusoitua tPA-hoitoa.

tPA-hoidolla saatiin todennäköisemmin yli 50 %:n liukenemistulos kuin pelkällä hepariinilla (OR 11,7, 95 % luottamusväli 21,61–52,5), mutta liuotushoitoon liittyi useammin komplikaatioita (OR 9,95, 95 % luottamusväli 2,21–44,7). Merkittävät verenvuodot ja aivoverenvuoto eivät lisääntyneet merkittävästi, vaikkakin todettiin suuntaus lisääntyneeseen vaaraan.

Johtopäätös: Syvän laskimotukoksen systeemistä liuotushoitoa ei voi suositella rutiininomaisesti.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Forster A, Wells P. Tissue plasminogen activator for the treatment of deep venous thrombosis of the lower extremity: a systematic review. Chest 2001;119:572-9 «PMID: 11171740»PubMed