Takaisin

Selektiivinen katetritrombolyysi ileofemoraalisen trombin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Manninen
29.4.2015

Näytön aste: B

Selektiivinen katetritrombolyysi liuottaa tehokkaasti ileofemoraalisen SLT:n, auttaa akuutteihin oireisiin ja saattaa estää posttromboottisen oireyhtymän kehittymistä.

Katsausartikkeli «Grossman C, McPherson S. Safety and efficacy of ca...»1 analysoi 15 julkaisua vuosilta 1991–98, joissa oli yhteensä 263 potilasta. Julkaisut olivat pääasiassa yksittäisten keskusten retrospektiivisia potilassarjoja, joissa oli 1–77 potilasta. Näissä töissä oli saavutettu keskimäärin 85 % onnistuminen lyhyessä seurannassa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Rekisteripohjaisessa 473 potilaan analyysissä «Mewissen MW, Seabrook GR, Meissner MH ym. Catheter...»2100 % trombolyysi saavutettiin 31 %:ssa, 50–99 %:n liukeneminen 52 %:ssa ja < 50 % trombolyysi 11 %:ssa. Verenvuoto liittyi toimenpiteeseen 11 %:lla potilaista. Yhden vuoden kuluttua 79 % laskimoista oli avoinna.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Norjalaisessa prospektiivisessa monikeskustutkimuksessa «Enden T, Haig Y, Kløw NE ym. Long-term outcome aft...»3 satunnaistettiin 209 DVT-potilasta pelkkään tavanomaiseen hoitoon tai sen jatkoksi annettavaan selektiiviseen katetritrombolyysiin. Kahden vuoden seurannan jälkeen posttromboottista syndroomaa (PTS) todettiin enemmän tavanomaisen hoidon saaneilla (55,6 % vs 41,1 %, P = 0,047) ja NNT luku oli 7. Ilio-femoraalilaskimoiden aukiolo 6 kuukauden kohdalla oli myös parempi katetrihoidon saaneilla (65,9 vs 47,4 %, P = 0,012).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Grossman C, McPherson S. Safety and efficacy of catheter-directed thrombolysis for iliofemoral venous thrombosis. AJR Am J Roentgenol 1999;172:667-72 «PMID: 10063857»PubMed
  2. Mewissen MW, Seabrook GR, Meissner MH ym. Catheter-directed thrombolysis for lower extremity deep venous thrombosis: report of a national multicenter registry. Radiology 1999;211:39-49 «PMID: 10189452»PubMed
  3. Enden T, Haig Y, Kløw NE ym. Long-term outcome after additional catheter-directed thrombolysis versus standard treatment for acute iliofemoral deep vein thrombosis (the CaVenT study): a randomised controlled trial. Lancet 2012;379:31-8 «PMID: 22172244»PubMed