Takaisin

Keuhkoembolian perkutaaninen katetriembolektomia ja fragmentaatio

Näytönastekatsaukset
Hannu Manninen
29.4.2015

Näytön aste: B

Katetriembolektomia ja fragmentaatio ovat ilmeisesti hyödyllisiä ja usein hengenpelastavia hoitoja suuren kuolemanriskin keuhkoembolisaatiossa.

Katsausartikkelissa «Uflacker R. Interventional therapy for pulmonary e...»1 kuvattiin 7 erilaista trombektomia- ja trombin hajoituskatetria, joita on käytetty hemodynamiikkaa uhkaavan akuutin keuhkoembolian hoidossa. Kaikista näistä laitteista on julkaistu pieniä retrospektiivisia sarjoja valikoiduilla potilailla tehtyjä töitä, joissa näytetään saavutetun kliinistä hyötyä ja jopa hengen pelastava apu hemodynamiikkaa uhkaavan keuhkoembolian hoidossa. Esimerkiksi modifioidulla pigtailkatetrilla tehdyllä katetrihajotuksella fragmentoitiin 20 potilaalla mekaanisesti laaja-alaista keuhkoemboliaa monikeskustyössä «Schmitz-Rode T, Janssens U, Duda SH ym. Massive pu...»2. Shokki-indeksi pieneni 1,28 ± 0,53:sta 0,95 ± 0,38:aan ja arteriaokluusio väheni 68,6 ± 11,3 %:sta fragmentaatiolla 32,9 % ± 11,8 %:iin. Kokonaiskuolleisuus oli 20 % (4/20).

Kirjoittajat päättelevät, että hoito on erityisen hyödyllinen trombolyysiä tehostavan vaikutuksen vuoksi potilailla, joita uhkaa sydämen oikean puolen pettäminen keuhkoembolian takia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysissa «Kuo WT, Gould MK, Louie JD ym. Catheter-directed t...»3 arvioitiin 35 tutkimusta joissa katetritekniikoilla oli hoidettu yhteensä 594 suuren kuolemanriskin keuhkoemboliaa. Kliininen onnistuminen saavutettiin 86,5 % (95 % luottamusväli 82,1–90,2 %) potilaita, lieviä komplikaatiota oli 7,9 %, vakavia 2,4 %. Kirjoittajat päättelevät, että kokeneissa keskuksissa katetrihoitoa olisi pidettävä ensilinjan hoitona suuren kuolemanriskin keuhkoemboliaa sairastavilla potilailla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Uflacker R. Interventional therapy for pulmonary embolism. J Vasc Interv Radiol 2001;12:147-64 «PMID: 11265879»PubMed
  2. Schmitz-Rode T, Janssens U, Duda SH ym. Massive pulmonary embolism: percutaneous emergency treatment by pigtail rotation catheter. J Am Coll Cardiol 2000;36:375-80 «PMID: 10933345»PubMed
  3. Kuo WT, Gould MK, Louie JD ym. Catheter-directed therapy for the treatment of massive pulmonary embolism: systematic review and meta-analysis of modern techniques. J Vasc Interv Radiol 2009;20:1431-40 «PMID: 19875060»PubMed