Takaisin

Antikoagulaatiohoidon kesto tukoksen sairastaneella

Näytönastekatsaukset
Elina Armstrong
8.5.2015

Näytön aste: B

Tukoksen sairastaneen potilaan antikoagulaatiohoidon keston määrää yksilöllinen tukosalttius: ohimenevä vaaratekijä, hoidon kesto vähintään 3 kuukautta tai ensimmäinen idiopaattinen tukos, vähintään 3-6 kuukautta.

Antikoagulaatiohoidon optimaalista kestoa tutkittiin monikeskustutkimuksessa «Optimum duration of anticoagulation for deep-vein ...»1, johon osallistui 712 potilasta. Antikoagulaation kesto oli joko 4 viikkoa tai 3 kuukautta. Laskimotukos tai keuhkoveritulppa uusiutui 4 viikon hoitoryhmässä 7,8 %:lla potilaista ja 3 kuukauden hoitoryhmässä 4,0 %:lla potilaista. Leikkauksen jälkeisiä tukoksen uusiutumisia oli vähän (2,6 %), eikä hoidon pituus vaikuttanut merkitsevästi niiden ilmaantumisiin. Sisätautipotilailla sen sijaan hoidon epäonnistumisia sattui 12,8 %:lla, mutta 3 kuukauden hoitoryhmässä niitä oli merkitsevästi vähemmän.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kaksoissokkotutkimuksessa «Kearon C, Akl EA, Comerota AJ ym. Antithrombotic t...»2verrattiin ensimmäisen idiopaattisen laskimotukoksen sairastaneiden potilaiden hoidossa 3 kuukauden mittaista hoitoa jatkuvaan keskeytyksettömään varfariinihoitoon INR-tasolla 2–3. Sen jälkeen, kun 162 potilasta oli satunnaistettu, tutkimus jouduttiin lopettamaan. Syynä tähän oli se, että lumetta saaneista potilaista ilmaantui 27,4 %:lle uusi tukos vuotta kohden, kun se ilmaantui 1,3 %:lle vuotta kohden jatkuvaa varfariinihoitoa saaneista potilaista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ulkomaiset konsensussuositukset tukevat yllämainittua hoitoaikasuositusta «British Thoracic Society Standards of Care Committ...»3, «Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G ym. 2014 ...»4.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Optimum duration of anticoagulation for deep-vein thrombosis and pulmonary embolism. Research Committee of the British Thoracic Society. Lancet 1992;340:873-6 «PMID: 1357297»PubMed
  2. Kearon C, Akl EA, Comerota AJ ym. Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e419S-94S «PMID: 22315268»PubMed
  3. British Thoracic Society Standards of Care Committee Pulmonary Embolism Guideline Development Group. British Thoracic Society guidelines for the management of suspected acute pulmonary embolism. Thorax 2003;58:470-83 «PMID: 12775856»PubMed
  4. Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G ym. 2014 ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur Heart J 2014;35:3033-69, 3069a-3069k «PMID: 25173341»PubMed