Takaisin

Fondaparinuuksi syvän laskimotukoksen ortopedisessa profylaksissa

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila
8.5.2015

Näytön aste: A

Fondaparinuuksi on tehokas syvän laskimotukoksen profylaksilääke lonkka- ja polviproteesitoimenpiteissä suuren tukosvaaran potilailla.

Verrattuna pienimolekyylisellä hepariinilla, enoksapariinilla (joko 40 mg x 1, eurooppalainen käytäntö tai 30 mg x 2, amerikkalainen käytäntö) toteutettuun syvän laskimotukoksen postoperatiiviseen profylaksiin, fondaparinuuksi (2,5 mg x 1) on osoittautunut tehokkaammaksi viikon (5–11 vrk) kestoisessa hoidossa «Turpie AG, Gallus AS, Hoek JA ym. A synthetic pent...»1, «Bauer KA, Eriksson BI, Lassen MR ym. Fondaparinux ...»2, «Lassen MR, Bauer KA, Eriksson BI ym. Postoperative...»3, «Turpie AG, Bauer KA, Eriksson BI ym. Postoperative...»4, «Turpie AG, Bauer KA, Eriksson BI ym. Fondaparinux ...»5. Fondaparinuuksi annosteltiin 6 tuntia leikkaushaavan sulkemisen jälkeen, kun enoksapariini aloitettiin 12–24 tuntia (keskimäärin 17 tuntia) toimenpiteestä. Eri aloitusajankohta vaikeuttaa tutkimustulosten vertailua. Suunniteltu preoperatiivinen enoksapariiniannostus toteutui kahdessa eurooppalaisessa osatutkimuksessa 25 ja 75 %:lla. Fondaparinuuksia ei annostella ennen toimenpidettä, koska sillä on huomattavasti (17 t) enoksapariinia (4–5 t) pitempi puoliintumisaika.

Tulokset on saatu neljässä satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa, jotka kattavat yhteensä yli 7 000 potilasta eri puolilla maailmaa. Operaatiot olivat sekä elektiivisiä lonkka- ja polviproteesi- että lonkkamurtumatoimenpiteitä. syvän laskimotukoksen esiintymistaajuus noin viikon kuluttua operaatiosta oli 9,2–27,8 % enoksapariiniryhmissä, kun se fondaparinuuksiryhmissä oli 4,1–12,5 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Turpie AG, Gallus AS, Hoek JA ym. A synthetic pentasaccharide for the prevention of deep-vein thrombosis after total hip replacement. N Engl J Med 2001;344:619-25 «PMID: 11228275»PubMed
  2. Bauer KA, Eriksson BI, Lassen MR ym. Fondaparinux compared with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after elective major knee surgery. N Engl J Med 2001;345:1305-10 «PMID: 11794149»PubMed
  3. Lassen MR, Bauer KA, Eriksson BI ym. Postoperative fondaparinux versus preoperative enoxaparin for prevention of venous thromboembolism in elective hip-replacement surgery: a randomised double-blind comparison. Lancet 2002;359:1715-20 «PMID: 12049858»PubMed
  4. Turpie AG, Bauer KA, Eriksson BI ym. Postoperative fondaparinux versus postoperative enoxaparin for prevention of venous thromboembolism after elective hip-replacement surgery: a randomised double-blind trial. Lancet 2002;359:1721-6 «PMID: 12049860»PubMed
  5. Turpie AG, Bauer KA, Eriksson BI ym. Fondaparinux vs enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in major orthopedic surgery: a meta-analysis of 4 randomized double-blind studies. Arch Intern Med 2002;162:1833-40 «PMID: 12196081»PubMed