Takaisin

Hepariinit profylaktisena hoitona isojen leikkausten yhteydessä ja traumatologiassa

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila
8.5.2015

Näytön aste: A

Pienimolekyylinen hepariini estää lumelääkkeeseen verrattuna tehokkaasti syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian esiintymistä ison gynekologisen leikkauksen, polven ja lonkan tekonivelleikkauksen, neurokirurgian ja monivamman jälkeen.

12 tutkimuksessa «Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA ym. Prevent...»1945 kontrollipotilaalla gynekologisissa leikkauksissa oli syvän laskimotukoksen esiintyvyys 16 % (95 % luottamusväli 14–19). 6 satunnaistetussa tutkimuksessa 1 092 potilaalla fraktioimattomalla hepariinilla syvän laskimotukoksen vaaran lasku hoitamattomiin kontrolleihin verrattuna oli 64 % (20 % vs 7 %). Pienimolekyylisillä hepariineilla ei ole laajamittaisia kontrolloituja tutkimuksia tehty gynekologisilla potilailla, mutta 6 tutkimuksessa pletysmografialla tutkittuna ja oireisten laskimotukosten perusteella pienimolekyyliset hepariinit ovat yhtä hyviä kuin fraktioimaton hepariini estämään laskimotukoksia. 7 000 potilaan kootussa aineistossa tromboosiprofylaksia vähensi keuhkoembolian esiintyvyyttä 75 % (0,4:stä 0,1:een prosenttiin).

Elektiivisen ortopedisen proteesikirurgian yhteydessä noin puolet potilaista saa syvän laskimotukoksen, polvileikkauksen yhteydessä useammin kuin lonkkaleikkauksen yhteydessä. Polven ja lonkan proteesikirurgian jälkeen todettavista syvistä laskimotukoksista suurimman osan fibrinolyysi hajottaa ilman hoitoa aiheuttamatta välittömiä kliinisiä oireita, mutta seurauksena saattaa olla posttromboottinen syndrooma tai keuhkoverenpaineen nousu. Lonkkaproteesileikkauksessa 30 tutkimuksessa 6 216 potilaalla pienimolekyylinen hepariini vähensi syvän laskimotukoksen esiintyvyyttä 70 %. Polviproteesileikkauksissa kuudessa tutkimuksessa 1 740 potilaalla pienimolekyylinen hepariini vähensi syvän laskimotukoksen vaaraa 52 %.

Neurokirurgisilla potilailla seitsemässä tutkimuksessa 415 potilaalla todettiin ilman tromboosiprofylaksiaa syvän laskimotukoksen esiintyvyydeksi 22 %. 3 tutkimuksessa 367 potilaalla pelkät elastiset sukat eivät vähentäneet laskimotukoksen esiintyvyyttä, mutta toisissa 3 tutkimuksessa, joissa 360 potilaalla elastisen sukan lisäksi profylaksiana oli pienimolekyylinen hepariini, syvän laskimotukoksen esiintyvyys väheni 38 %. Neurokirurgisilla potilailla intermittoiva puristus vähensi kuudessa tutkimuksessa 434 potilaalla syvän laskimotukoksen ilmaantuvuutta peräti 66 % antaen erinomaisen vaihtoehdon, jos hepariini aiheuttaa hoitoa rajoittavan vuotovaaran.

Traumapotilailla syvän laskimotukoksen esiintyvyys on yli 50 % ja letaalin keuhkoembolian esiintyvyys 0,4–2,0 %. Satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa 344 traumapotilaalla pienimolekyylinen hepariini oli fraktioimatonta hepariinia tehokkaampi estämään laskimotukoksia; vaara väheni 30 % (44 vs 31 %). Toisessa tutkimuksessa 251 traumapotilaalla verrattiin jalkapumppua, intermittoivaa puristusta ja pienimolekyylistä hepariinia. Syvän laskimotukoksen esiintyvyys oli 7 %, 2 % ja 1 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA ym. Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e278S-325S «PMID: 22315265»PubMed