Takaisin

Hepariinit profylaktisena hoitona avoimen prostataleikkauksen, lonkkamurtuman ja selkäydinvamman yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila ja Elina Armstrong
8.5.2015

Näytön aste: B

Pienimolekyylinen hepariini ilmeisesti estää lumelääkkeeseen verrattuna syvän laskimotromboosin ja keuhkoembolian esiintymistä avoimen prostatektomian, lonkkamurtuman tai selkäydinvamman jälkeen.

Pienimolekyylinen hepariini ilmeisesti estää lumelääkkeeseen verrattuna syvän laskimotromboosin ja keuhkoembolian esiintymistä avoimen prostatektomian, lonkkamurtuman tai selkäydinvamman jälkeen.

Transuretraalinen prostatektomia ei merkittävästi lisää syvän laskimotukoksen määrää, sillä potilaat mobilisoituvat nopeasti. Avoimessa prostatektomiassa 1–5 % potilaista saa oireisen laskimotukoksen vastaten yleiskirurgiassa tavattavaa esiintyvyyttä. Hyvin kontrolloituja tutkimuksia ei ole prostatektomiapotilailla tehty ja näyttö on arvioitu yleiskirurgian perusteella.

Lonkkamurtumapotilaista noin 50 % saa syvän laskimotukoksen. Lonkkamurtumapotilaista 4–12 % saa keuhkoembolian, mikä on selvästi enemmän kuin elektiivisen proteesikirurgian yhteydessä (0,1–0,4 %). Viidessä tutkimuksessa 437 potilaalla syvän laskimotukoksen esiintyvyys väheni pienimolekyylisellä hepariinilla 48 %.

Akuutissa selkäydinvammassa on sairaalapotilaista kaikkein suurin laskimotukoksen esiintyvyys 67–100 %. Oireinen laskimotukos on todettu 1 419 potilaan aineistossa 15 % ja keuhkoembolia 5 % potilaista. Profylaksitutkimukset on tehty hyvin pienillä aineistoilla. Kahdessa eri tutkimuksessa «Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA ym. Prevent...»1, «Gould MK, Garcia DA, Wren SM ym. Prevention of VTE...»2 pienimolekyylinen hepariini oli selvästi parempi kuin pieniannoksinen fraktioimaton hepariini. Syvän laskimotukoksen esiintyvyydet olivat 0 % vs 26 % ja 50 % vs 67 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA ym. Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e278S-325S «PMID: 22315265»PubMed
  2. Gould MK, Garcia DA, Wren SM ym. Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e227S-77S «PMID: 22315263»PubMed