Takaisin

IPSS- ja DAN-PSS-1-lomakkeiden soveltuvuus eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamien oireiden arviointiin

Näytönastekatsaukset
Kimmo Taari
21.6.2012

Näytön aste: B

IPSS- ja DAN-PSS-1-oirekyselyt näyttävät soveltuvan eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua potevien miesten tunnistamiseen ja hoidon tehon mittaukseen.

IPSS-oirepisteytys kehitettiin alun perin AUA -pisteytyksestä, joka kehitettiin ja validoitiin 210:lla hyperplasiapotilaalla ja 108:lla kontrollihenkilöllä «Barry MJ, Fowler FJ Jr, O'Leary MP ym. The America...»1. Pisteytys korreloi hyvin potilaiden oireiden vaikeusasteeseen ja erotteli luotettavasti hyperplasia- ja kontrollipotilaat. Pisteytys oli myös herkkä hoidon vaikutukselle: prostatektomia alensi pisteet 17,6:sta 7,1:een neljän viikon aikana leikkauksen jälkeen (keskimäärin pisteet vähenivät 10,5, 95 %:n luottamusväli 8,1–12,9). Pisteytys jaettiin kolmeen ryhmään: lievät oireet 0–7, keskivaikeat oireet 8–19 ja vaikeat oireet 20–35. Näillä pisterajoilla 21 % hyperplasiapotilaista ja 83 % kontrollipotilaista oli lievien oireiden ryhmässä. Keskivaikeat oireet olivat hyperplasiaryhmässä 57 %:lla ja kontrolliryhmässä 15 %:lla. Vaikeat oireet olivat hyperplasiaryhmässä 23 %:lla ja kontrolliryhmässä 2 %:lla. IPSS-oirekyselyssä on myös mukana yksi yleistä elämänlaatua mittaava kysymys asteikolla 0–6.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

DAN-PSS-oirepisteytystä verrattiin IPSS-, Madsen–Iversen- ja Boyarskyn oirepisteytyksiin «Hansen BJ, Mortensen S, Mensink HJ ym. Comparison ...»2. Tutkimuksessa oli yhdistetty kaksi osatutkimusta. Ensimmäisessä oli 205 potilasta, jotka satunnaistettiin joko lume- tai alfutsosiiniryhmään. Hoitoa annettiin 16 viikon ajan, ja tutkimusasetelma oli kaksoissokea. Toisessa osatutkimuksessa oli 138 potilasta, jotka saivat TUMT-hoidon ja DAN-PSS- ja Boyarskyn pisteytystä seurattiin vuoden ajan.

DAN-PSS- ja IPSS-pisteytykset korreloivat heikosti lääkehoidon aikana (r = 0,61). DAN-PSS-pisteytys oli herkempi lääkehoidon tehon kuvaaja kuin IPSS: alfasalpaajahoidon aikana DAN-PSS-pisteytys väheni 70 % ja IPSS 29 %. Lumehoidon aikana DAN-PSS väheni 50 % ja IPSS 29 %. Vuoden TUMT-hoidon aikana DAN-PSS-pisteytys reagoi paremmin hoidon tehoon kuin Boyarskyn pisteytys: DAN-PSS väheni 57 % ja Boyarskyn pisteytys 15 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

258 oireista hyperplasiapotilasta (keski-ikä 63 vuotta, vaihteluväli 50–81) jaettiin kolmeen ryhmään IPSS-pisteytyksen perusteella: lievät oireet (0–7 pistettä) 31 potilasta, keskivaikeat oireet (8–19 pistettä) 116 potilasta ja vaikeat oireet (20–35) pistettä 111 potilasta «Netto Júnior NR, D'Ancona CA, de Lima ML. Correlat...»3. Painevirtaustutkimus tehtiin keskivaikea- ja vaikeaoireisille 227 potilaalle. Urodynaamisesti arvioitu obstruktio oli 82,9 %:lla vaikeaoireisista potilaista (92/111) ja 53,4 %:lla keskivaikeaoireisista (62/116).

Oireiden ja obstruktion välillä oli merkittävä korrelaatio. Kun IPSS-kokonaispisteytys oli 10, oli obstruktion todennäköisyys 24 %, kun pisteytys oli 20, oli obstruktion todennäköisyys 70 %, ja kun pisteytys oli yli 28, oli todennäköisyys yli 91 %. Tyhjennysoirekysymykset (kysymykset 1, 3, 5 ja 6) korreloivat myös urodynaamiseen obstruktioon: jos tyhjennysoirepisteet olivat yli 15 (vaihteluväli 0–20), oli obstruktion todennäköisyys yli 91 %.

Johtopäätöksenä tutkijat totesivat, että IPSS-pisteytystä ei voi käyttää obstruktion diagnostiikassa, mutta jos kokonaispistemäärä on yli 28 tai tyhjennysoirekysymysten pisteet yli 15, ei painevirtaustutkimusta tarvita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Barry MJ, Fowler FJ Jr, O'Leary MP ym. The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. The Measurement Committee of the American Urological Association. J Urol 1992;148:1549-57; discussion 1564 «PMID: 1279218»PubMed
  2. Hansen BJ, Mortensen S, Mensink HJ ym. Comparison of the Danish Prostatic Symptom Score with the International Prostatic Symptom Score, the Madsen-Iversen and Boyarsky symptom indexes. ALFECH Study Group. Br J Urol 1998;81:36-41 «PMID: 9467474»PubMed
  3. Netto Júnior NR, D'Ancona CA, de Lima ML. Correlation between the International Prostatic Symptom Score and a pressure-flow study in the evaluation of symptomatic benign prostatic hyperplasia. J Urol 1996;155:200-2 «PMID: 7490834»PubMed