Takaisin

Alfasalpauksen vaikutus seksuaalitoimintoihin eturauhasen liikakasvun oireita potevilla

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
21.6.2012

Näytön aste: B

Alfasalpaus näyttää parantavan seksuaalitoimintoja eturauhasen liikakasvun oireita potevilla.

Kolmihaaraisessa ristikkäistutkimuksessa «Hellstrom WJ, Sikka SC. Effects of acute treatment...»1 verrattiin lumekontrolloidusti tamsulosiinin (0,8 mg/vrk) ja alfutsosiinin (10 mg/vrk) vaikutusta ejakulaatioon 48 miehellä.

Tamsulosiinilla 35,4 %:lta katosi siemensyöksy täysin, kun alfutsosiinilla näin ei tapahtunut kenellekään. Siemennesteen tilavuus pieneni tamsulosiinilla yli 20 % 89,6 %:lla miehistä verrattuna alfutsosiinin 20,8 %:iin (p < 0,001) ja lumelääkkeen 12,5 %:iin (p < 0,001). Alfutosiinin ja lumelääkkeen välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljän vuoden kaksoissokkotutkimuksessa «Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of...»2 verrattiin hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun aiheuttamista oireista kärsivillä miehillä kolmea lääkitystä, jota olivat dutasteridi 0,5 mg/vrk, tamsulosiini 0,4 mg/vrk sekä dutasteridin 0,5 mg/vrk ja tamsulosiinin 0,4 mg/vrk yhdistelmä. Tutkimukseen otettiin 4 844 miestä, joiden eturauhasen tilavuus oli keskimäärin 55 ml, IPSS-oirepisteet 16,4, PSA 4,0 µg/l ja huippuvirtaama 10,7 ml/s

Yhdistelmähoidossa dutasteridilla ja tamsulosiinilla ejakulaatiohäiriöitä esiintyi 10,6 % vs 2,5 % vs 3,6 % (hoidon lopetti 1,2 vs 0,1 vs 0,6 %), impotenssia 10,4 % vs 8,8 % vs 6,6 % (hoidon lopetti 1,4 vs 0,8 vs 0,9 %) ja libidon heikentymistä 7,0 % vs 5,4 % vs 3,6 % (hoidon lopetti 1,0 vs 0,7 vs 0,4 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Seksuaalitoimintojen häiriöt ovat yleisiä virtsaamisoireista kärsivillä miehillä «van Moorselaar RJ, Hartung R, Emberton M ym. Alfuz...»3. Virtsaamisoireet vähentävät merkittävästi seksuaalista aktiviteettia ja tyytyväisyyttä seksuaalielämään «Calais Da Silva F, Marquis P, Deschaseaux P ym. Re...»4. Vaikka tamsulosiini aiheuttaa retrogradista ejakulaatiota osalla potilaista, se kuitenkin parantaa seksuaalitoimintoja «Höfner K, Claes H, De Reijke TM ym. Tamsulosin 0.4...»5. Myös alfutsosiinin on osoitettu parantavan avoimessa 3 076 potilasta käsittävässä tutkimuksessa merkittävästi seksuaalitoimintoja virtsaamisvaivaisilla, eniten vaikeista virtsaamisoireista kärsivillä «van Moorselaar RJ, Hartung R, Emberton M ym. Alfuz...»3.

Kirjallisuutta

  1. Hellstrom WJ, Sikka SC. Effects of acute treatment with tamsulosin versus alfuzosin on ejaculatory function in normal volunteers. J Urol 2006;176:1529-33 «PMID: 16952675»PubMed
  2. Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010;57:123-31 «PMID: 19825505»PubMed
  3. van Moorselaar RJ, Hartung R, Emberton M ym. Alfuzosin 10 mg once daily improves sexual function in men with lower urinary tract symptoms and concomitant sexual dysfunction. BJU Int 2005;95:603-8 «PMID: 15705088»PubMed
  4. Calais Da Silva F, Marquis P, Deschaseaux P ym. Relative importance of sexuality and quality of life in patients with prostatic symptoms. Results of an international study. Eur Urol 1997;31:272-80 «PMID: 9129915»PubMed
  5. Höfner K, Claes H, De Reijke TM ym. Tamsulosin 0.4 mg once daily: effect on sexual function in patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction. Eur Urol 1999;36:335-41 «PMID: 10473995»PubMed