Takaisin

Fyysisen aktiivisuuden ja koronaaritaudin riskitekijöiden välinen yhteys

Näytönastekatsaukset
Lihavuus (lapset) Työryhmä
7.5.2012

Näytön aste: C

Fyysisen aktiivisuudella näyttää olevan positiivinen annos-vasteyhteys jo lapsuudessa ja nuoruudessa seerumin lipideihin ja painoindeksiin erityisesti pojilla, mutta tytöillä yhteys näkyi vain rasvapoimumittauksessa ja seerumin triglyserideissä.

Suomalaisessa väestörekisteripohjaisessa poikkileikkaustutkimuksessa «Raitakari OT, Taimela S, Porkka KV ym. Association...»1 (n = 2 358, ikä 9–24 vuotta) arvioitiin vuosina 1980 ja 1986 lapsilla ja nuorilla liikunnan ja sydän- ja verisuontitautien riskitekijöiden tasoja vapaa-ajan liikunnan suhteen. Liikuntaa kysyttiin monivalintakaavakkeella ja liikkuminen luokiteltiin kertojen mukaan:

 1. ei koskaan
 2. vähemmän kuin kerran kuukaudessa
 3. kerran kuukaudessa
 4. 2–3 kertaa kuukaudessa
 5. kerran viikossa
 6. 2–6 kertaa viikossa ja
 7. kerran päivässä sekä
 8. intensiteetin perusteella (ei koskaan hikoiluttavaa ja hengästyttävää, jonkin verran hikoiluttavaa ja hengästyttävää ja reilusti hikoiluttavaa ja hengästyttävää).

Näiden avulla laskettiin vapaa-ajan liikunta-aktiviteetti-indeksi intensiteetin, arvioidun liikunnan keston ja kuukausittaisen määrän perusteella. Jos indeksi pojilla oli vähintään 90 (n = 277) tai tytöillä 80 (n = 284), pidettiin heitä fyysisesti aktiivisina. Niitä, joilla indeksi oli enintään 15, pidettiin fyysisesti inaktiivisina (pojat N = 373, tytöt n = 530), loput olivat aktiviteetiltaan kohtuullisen aktiivisia.

Tuloksissa aktiivisilla pojilla kokonaiskolesteroli ja LDL-kolesteroli olivat selvästi matalampia kuin inaktiivisilla ja olivat yhteydessä liikunnan annokseen. Samoin korkean HDL-kolesterolin ja liikunnan yhteys oli positiivinen ja riippuvainen annoksesta. Tytöillä näitä eroja ei saatu. Liikunnan vaikutuksella verenpaineeseen ei saatu yhteyttä kummallakaan sukupuolella.

Matalampi BMI ja ohuempi rasvapoimu olivat yhteydessä liikuntaan ja sen annokseen pojilla, mutta tytöillä merkittävä yhteys saatiin vain rasvapoimumittaukseen.

 • Laatu: kelvollinen
 • Kommentti: Kohorttitutkimus on suomalaisesta aineistosta, mikä lisää sovellettavuutta, mutta tuloksia heikentää se, että lihavat, joilla HDL-kolesteroli ja triglyseridit olivat korkeammat ja olivat 3 vuotta seurattua kohorttia keskimäärin vanhempia, olivat pudonneet seurannasta pois. Kohortti, jota seurattiin, oli myös lähtötilanteessa fyysisesti aktiivisempi. Koska aktiivisia tyttöjä oli tutkimuksen alaryhmässä vähemmän, tilastollista eroa ei saatu esiin.

Kirjallisuutta

 1. Raitakari OT, Taimela S, Porkka KV ym. Associations between physical activity and risk factors for coronary heart disease: the Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Med Sci Sports Exerc 1997;29:1055-61 «PMID: 9268963»PubMed