Takaisin

Eteisvärinän esiintyvyys väestössä

Näytönastekatsaukset
Matti Halinen
11.3.2017

Näytön aste: A

Nuorilla aikuisilla eteisvärinä on harvinainen, mutta sen esiintyvyys lisääntyy nopeasti iän myötä niin, että alle 60-vuotiaista noin 0,4 % ja yli 75-vuotiaista yli 10 % sairastaa eteisvärinää.

Yli 16-vuotiaita käsittäneessä väestöotoksessa «Ostrander LD Jr, Brandt RL, Kjelsberg MO ym. Elect...»1 vuosina 1959–60 Tecumsehissa Yhdysvalloissa todettiin eteisvärinä 0,4 %:lla otoksen 5 129:stä henkilöstä, joista oli miehiä 52 % ja naisia 48 %. Yli 60-vuotiaista 480 henkilöstä eteisvärinä oli 3,3 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australiassa vuosina 1966–81 tehdyssä yli 60-vuotiaiden 1 770 henkilön väestöotoksessa «Lake FR, Cullen KJ, de Klerk NH ym. Atrial fibrill...»2 oli miehiä 52 % ja naisia 48 %. Eteisvärinä todettiin 1,7 %:lla 60–64-vuotiaista, 3,0 %:lla 65–69-vuotiaista, 7,0 %:lla 70–74-vuotiaista ja 11,6 %:lla yli 75-vuotiaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Skotlannissa tehdyssä 15 406 miestä ja naista kattaneessa väestötutkimuksessa «Stewart S, Hart CL, Hole DJ ym. Population prevale...»3 henkilöt olivat 45–64-vuotiaita. Tutkimuksessa seulottiin Länsi-Skotlannissa 80 % alueen väestöstä vuosien 1972–76 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistuneet tutkittiin 4–5 vuoden välein kahteen kertaan, ja kaikki sairaalassa eteisvärinädiagnoosilla hoidetut selvitettiin 20 vuoden aikana tutkimukseen tulosta. Eteisvärinä ilmaantui (insidenssi) yhden vuoden kuluessa 0,54 henkilölle tuhannesta. Eteisvärinä todettiin (prevalenssi) alle 4/1 000 iältään 45–54-vuotiaalla miehellä ja naisella. Eteisvärinä oli yli 12 miehellä tuhannesta 55–64-vuotiaasta. Naisilla eteisvärinä yleistyi myöhäisemmässä iässä, 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä noin 8/1 000.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Pohjois-Italiassa 1990-luvun lopulla 65-vuotiaille tai vanhemmille tehdyssä väestötutkimuksessa Bilato C, Corti MC, Baggio G ym. Prevalence, funct...4 todettiin 1 576 miehen ja naisen aineistossa eteisvärinä 7,4 %:lla. Se oli noin 4 %:lla 65–74-vuotiaista, noin 9 %:lla 75–84-vuotiaista ja 17 %:lla yli 85-vuotiaista. Neljän vuoden seurannan aikana eteisvärinä ilmaantui tässä otoksessa kuudelle tuhannesta vuodessa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Ostrander LD Jr, Brandt RL, Kjelsberg MO ym. Electrocardiographic findings among the adult population of a total natural community, Tecumseh, Michigan. Circulation 1965;31:888-98 «PMID: 14297523»PubMed
 2. Lake FR, Cullen KJ, de Klerk NH ym. Atrial fibrillation and mortality in an elderly population. Aust N Z J Med 1989;19:321-6 «PMID: 2789508»PubMed
 3. Stewart S, Hart CL, Hole DJ ym. Population prevalence, incidence, and predictors of atrial fibrillation in the Renfrew/Paisley study. Heart 2001;86:516-21 «PMID: 11602543»PubMed
 4. Bilato C, Corti MC, Baggio G ym. Prevalence, functional impact, and mortality of atrial fibrillation in an older Italian population (from the Pro.V.A. study). Am J Cardiol 2009;104:1092-7 «PMID: 19801031»PubMed