Takaisin

Defibrillaattorin valinta sähköisessä rytminsiirrossa

Näytönastekatsaukset
Juhani Koistinen
11.3.2017

Näytön aste: A

Bifaasinen kardioversio on tehokkaampi kuin perinteinen monofaasinen kardioversio.

Bifaasinen rytminsiirto on osoittautunut monofaasista rytminsiirtoa tehokkaammaksi useissa satunnaistetuissa tutkimuksissa.

Mittal ym. «Mittal S, Ayati S, Stein KM ym. Transthoracic card...»1 tutkivat prospektiivisessa satunnaistetussa tutkimuksessa 165 eteisvärinäpotilasta. Bifaasinen rytminsiirto palautti sinusrytmin 83:lla potilaalle 88:sta (94 %) ja monofaasinen rytminsiirto 61:lle potilaalle 77:sta (79 %) p = 0,005.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Niebauer ym. «Koster RW, Dorian P, Chapman FW ym. A randomized t...»3 suoritti bifaasisen rytminsiirron 1 361 ja monofaasisen 2 025 potilaalle. Käännettävänä rytminä oli joko eteisvärinä tai eteislepatus. Bifaasinen rytminsiirto käänsi rytmin sinusrytmiin 99,1 %:sti eteisvärinässä ja 99,2 %:sti eteislepatuksessa. Monofaasinen rytminsiirto käänsi eteisvärinän 92,4 %:sti ja eteislepatuksen 99,8 %:sti. Bifaasinen osoittautui eteisvärinän rytminsiirrossa monofaasista tehokkaammaksi, p < 0,001.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Koster ym. «Koster RW, Dorian P, Chapman FW ym. A randomized t...»3 vertasivat bifaasisen ja monofaasisen rytminsiirron tehoa, tarvittavaa energian ja virran määrää sekä toimenpiteen jälkeistä kipua 72 eteisvärinäpotilaalla. Monofaasinen rytminsiirto käänsi eteisvärinän 14 potilaalla 37:sta (38 %) ja bifaasinen 34:lla 35:sta (97 %) 200J:n tai sitä matalammalla energialla. Toimenpiteen jälkeinen kipu oli vähäisempää bifaasisessa potilasryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Paremman tehon lisäksi bifaasisen rytminsiirron etuna on, että se vaatii pienempää energiaa ja aiheuttaa vähemmän jälkikipua kuin monofaasinen. Tämän vuoksi bifaasisen rytminsiirron käyttö on suositeltavaa.

Kirjallisuutta

  1. Mittal S, Ayati S, Stein KM ym. Transthoracic cardioversion of atrial fibrillation: comparison of rectilinear biphasic versus damped sine wave monophasic shocks. Circulation 2000;101:1282-7 «PMID: 10725288»PubMed
  2. Niebauer MJ, Brewer JE, Chung MK ym. Comparison of the rectilinear biphasic waveform with the monophasic damped sine waveform for external cardioversion of atrial fibrillation and flutter. Am J Cardiol 2004;93:1495-9 «PMID: 15194019»PubMed
  3. Koster RW, Dorian P, Chapman FW ym. A randomized trial comparing monophasic and biphasic waveform shocks for external cardioversion of atrial fibrillation. Am Heart J 2004;147:e20 «PMID: 15131555»PubMed