Takaisin

Amfetamiiniriippuvuuden hoito bupropionilla

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
6.6.2012

Näytön aste: C

Bupropionista saattaa olla hyötyä metamfetamiiniriippuvuuden hoidossa.

Bupropioni on mielialalääke jota käytetään myös nikotiinivieroituksessa. Bupropionilla on tehty kaksi kontrolloitua tutkimusta metamfetamiiniriippuvaisilla. Molemmissa tutkimuksissa käytettiin hitaasti vapautuvaa lääkemuotoa (SR) ja annoksena oli 300 mg/vrk, tutkimukset kestivät 12 viikkoa.

Ensimmäisessä tutkimuksessa «Elkashef AM, Rawson RA, Anderson AL ym. Bupropion ...»1 hoitoon hakeutuvista metamfetamiiniriippuvaista (N = 151) vain 19 % oli metamfetamiinin IV-käyttäjiä. Ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa, mutta post hoc analyysit osoittivat, että henkilöillä, joiden metamfetamiinin käytön lähtötaso oli matala (käyttöä vähemmän kuin 18 päivänä kuukaudessa), bupropioni merkittävästi vähensi amfetamiinin käyttöä ja hoidossa pysymistä.

Toisessa tutkimuksessa «Shoptaw S, Heinzerling KG, Rotheram-Fuller E ym. R...»2 73 metamfetamiiniriippuvaista (IV-käyttäjiä 14 %) satunnaistettiin kahteen ryhmään. Tulokset olivat samanlaiset: bupropionihoidosta hyötyivät merkittävästi vain henkilöt, joiden metamfetamiinin lähtökäyttötaso oli matala (0–2 MA-positiivista päihdeseulaa esitutkintaviikolla).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Elkashef AM, Rawson RA, Anderson AL ym. Bupropion for the treatment of methamphetamine dependence. Neuropsychopharmacology 2008;33:1162-70 «PMID: 17581531»PubMed
  2. Shoptaw S, Heinzerling KG, Rotheram-Fuller E ym. Randomized, placebo-controlled trial of bupropion for the treatment of methamphetamine dependence. Drug Alcohol Depend 2008;96:222-32 «PMID: 18468815»PubMed