Takaisin

Dortsoliamidi ja brintsoliamidi verrattuna timololiin

Näytönastekatsaukset
Marko Määttä
27.8.2014

Näytön aste: B

Paikalliset hiilihappoanhydraasin estäjät dortsoliamidi ja brintsoliamidi ilmeisesti alentavat silmänpainetta timololia heikommin. Silmänpaine alenee keskimäärin 0,9–1,8 mmHg vähemmän kuin timololilla 12–18 kuukauden seurannassa.

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Strahlman E, Tipping R, Vogel R. A double-masked, ...»1 verrattiin kolme kertaa päivässä annosteltavan 2-prosenttisen dortsoliamidin (n = 313) tehoa 0,5 % timololiin (n = 103) ja 0,5-prosenttiseen betaksololiin (n = 107) vuoden ajan. Osallistuneista n. 38 % sairasti okulaarista hypertensiota ja 71 % glaukoomaa, potilaiden keski-ikä oli noin 62 vuotta ja 85 % osallistuneista oli valkoihoisia.

Dortsoliamidin havaittiin alentavan silmänpainetta 2 tuntia annostelusta 12 kuukauden kohdalla keskimäärin 6,2 mmHg, timololin 7,1 mmHg ja betaxololin 5,7 mmHg. Tilastollisesti dortsoliamidin paineenlasku ei eronnut betaxololista, mutta timololi oli tilastollisesti merkitsevästi tehokkaampi.

Kommentti: Tehovertailussa tilastollisten erojen numeerisia arvoja sekä luottamusvälejä ei ole ilmoitettu. Keskeyttäneiden määrä oli korkea kaikissa ryhmässä (dortsoliamidi 43 %, timololi 32 % ja betaksololi 39 %). Silmänpainetta aamulla (0 h) ei ollut ilmoitettu baseline-tasolle tai hoidon aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «March WF, Ochsner KI. The long-term safety and eff...»2 verrattiin 1-prosenttisen brintsoliamidin tehoa joko kahdesti (n = 150) tai kolmesti (n = 153) päivässä annosteltuna 0,5-prosenttiseen timololiin (n = 75) 18 kuukauden ajan. Potilaista noin 35 % sairasti okulaarista hypertensiota ja noin 65 % glaukoomaa, osallistujien keski-ikä oli noin 60 vuotta ja noin 80 % oli valkoihoisia. Paine mitattiin klo 8 aamulla juuri ennen aamuannostelua.

18 kuukauden kuluttua kahdesti päivässä annosteltuna brintsoliamidi alensi silmänpainetta keskimäärin 3,2 mmHg, kolmesti päivässä annosteltuna 3,4 mmHg ja timololi 5,2 mmHg. Kahdesti ja kolmesti päivässä annostelun välillä ei ollut tilastollista eroa. Verrattuna timololiin oli brintsoliamidi tilastollisesti heikompi kaikissa mittauspisteissä (P = 0,0001).

Kommentti: Kolmesti päivässä annosteltavan brintsoliamidin silmänpaineen baseline-taso erosi tilastollisesti merkitsevästi muista ryhmistä. Hoidon tehoa ei ollut ilmoitettu 2 tuntia annostelusta. Luottamusvälit puuttuvat. Keskeyttäneiden määrä oli korkea kaikissa ryhmissä (brintsoliamidi kahdesti päivässä 36 %, kolmesti päivässä 41 % ja timololi 36 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Strahlman E, Tipping R, Vogel R. A double-masked, randomized 1-year study comparing dorzolamide (Trusopt), timolol, and betaxolol. International Dorzolamide Study Group. Arch Ophthalmol 1995;113:1009-16 «PMID: 7639651»PubMed
  2. March WF, Ochsner KI. The long-term safety and efficacy of brinzolamide 1.0% (azopt) in patients with primary open-angle glaucoma or ocular hypertension. The Brinzolamide Long-Term Therapy Study Group. Am J Ophthalmol 2000;129:136-43 «PMID: 10682964»PubMed