Takaisin

Havaitsemattomien glaukoomien osuus väestössä

Näytönastekatsaukset
Anja Tuulonen
27.8.2014

Näytön aste: B

Väestössä havaitsemattomien glaukoomien osuus kaikista glaukoomaa sairastavista on noin puolet.

Systemaattinen katsaus 1 «Health Quality Ontario. Routine eye examinations f...»8

The objective of the analysis was to determine the strength of association between age, gender, ethnicity, family history of disease and refractive error and the risk of developing glaucoma. The medical advisory secretariat conducted a computerized search of literature in English-language articles, published from January 2000 to March 2006. In addition, a search was conducted for published guidelines, health technology assessments, and policy decisions. Bibliographies of references of relevant papers were searched for additional references.

Studies including participants ≥ 20 years old, population-based prospective cohort studies, population-based cross-sectional studies when prospective cohort studies were unavailable or insufficient and studies determining and reporting the strength of association or risk- specific prevalence or incidence rates were included in the review. The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) system was used to summarize the overall quality of the body of evidence.

A total of 498 citations for the period January 2000 through February 2006 were retrieved and an additional 313 were identified when the search was expanded to include articles published between 1990 and 1999. An additional 6 articles were obtained from bibliographies of relevant articles. Of these, 36 articles were retrieved for further evaluation. Upon review, 1 meta-analysis and 15 population-based epidemiological studies were accepted for this review.

POAG is undiagnosed in up to 50 % of the population. The quality of the evidence is moderate.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Katsaus 2

Katsauksessa, johon oli koottu 15 väestötutkimuksen tulokset, havaitsemattomien osuus vaihteli 46–100 %. Näistä kolmessa tutkimuksessa oli primaariseulassa menetelminä näkökenttä (vähintään 95 % tutkituista) ja silmänpohja-valokuvat, väestönä valkoihoiset ja tutkimukset on julkaistu vuoden 1990 jälkeen «Tuck MW, Crick RP. Screening for glaucoma. Why is ...»1. Aikaisemmin havaitsemattomien glaukoomien osuus oli eri tutkimuksissa 50 % «Sommer A, Tielsch JM, Katz J ym. Relationship betw...»2, 90 % «Klein BE, Klein R, Sponsel WE ym. Prevalence of gl...»3 ja 53 % «Dielemans I, Vingerling JR, Wolfs RC ym. The preva...»4.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialainen yli 40-vuotiaiden väestötutkimus (The Visual Impairment Project, Melbourne 2001) «Weih LM, Nanjan M, McCarty CA ym. Prevalence and p...»5 oli satunnaistettu 4 744 henkilön otos kahdesta (kaupunki- ja maaseutu) kohortista vuosina1992–94. Kaikille tehtiin kliininen tutkimus (mustuaisten laajennus), näkökenttä (Humphrey 24-2 Fastpac) ja stereopapillakuvat. Testipositiiviset analysoi kuuden silmälääkärin paneeli ensin erikseen, ja sitten tehtiin konsensusdiagnoosi.

Glaukoomapotilaat oli diagnostisoitu kolmeen ryhmään: varma, todennäköinen ja mahdollinen. Varman glaukooman esiintyvyys oli 1,8 % (95 % luottamusväli1,4–2,2) ja todennäköisen 0,7 % (95 % luottamusväli 0,39–1,0). Varmoista ja todennäköisistä glaukoomaa sairastavista oli aikaisemmin diagnostisoimattomia 60 %.

Sama aineisto tutkittiin viisi vuotta myöhemmin vuosina 1997–98 glaukooman ilmaantuvuuden selvittämiseksi (The Visual Impairment Project, Melbourne 2002) «Mukesh BN, McCarty CA, Rait JL ym. Five-year incid...»6. Tutkittuja oli 3 271. Varman glaukooman viiden vuoden ilmaantuvuus oli 0,5 % (95 % luottamusväli 0,3–0,7), joista 50 % oli aikaisemmin diagnostisoimattomia. Toisaalta glaukoomalääkkeiden käyttäjistä 48 %:lla ei voitu todeta glaukoomaa, vaan lääkitys oli määrätty okulaarisen hypertension vuoksi.

Edelleen analysoitiin edellä olevan ensimmäisen tutkimuksen väestöä (The Visual Impairment Project, Melbourne 2004) «Wong EY, Keeffe JE, Rait JL ym. Detection of undia...»7 optometristi- tai silmälääkärissä käyntien suhteen. Todettiin, että aikaisemmin havaitsemattomista 49 % ja aikaisemmin havaituista 86 % varmoista ja todennäköisistä glaukoomaa sairastavista oli viimeisen vuoden kuluessa käynyt joko optometristilla tai silmälääkärillä .

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Tuck MW, Crick RP. Screening for glaucoma. Why is the disease underdetected? Drugs Aging 1997;10:1-9 «PMID: 9111703»PubMed
 2. Sommer A, Tielsch JM, Katz J ym. Relationship between intraocular pressure and primary open angle glaucoma among white and black Americans. The Baltimore Eye Survey. Arch Ophthalmol 1991;109:1090-5 «PMID: 1867550»PubMed
 3. Klein BE, Klein R, Sponsel WE ym. Prevalence of glaucoma. The Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology 1992;99:1499-504 «PMID: 1454314»PubMed
 4. Dielemans I, Vingerling JR, Wolfs RC ym. The prevalence of primary open-angle glaucoma in a population-based study in The Netherlands. The Rotterdam Study. Ophthalmology 1994;101:1851-5 «PMID: 7800368»PubMed
 5. Weih LM, Nanjan M, McCarty CA ym. Prevalence and predictors of open-angle glaucoma: results from the visual impairment project. Ophthalmology 2001;108:1966-72 «PMID: 11713063»PubMed
 6. Mukesh BN, McCarty CA, Rait JL ym. Five-year incidence of open-angle glaucoma: the visual impairment project. Ophthalmology 2002;109:1047-51 «PMID: 12045042»PubMed
 7. Wong EY, Keeffe JE, Rait JL ym. Detection of undiagnosed glaucoma by eye health professionals. Ophthalmology 2004;111:1508-14 «PMID: 15288980»PubMed
 8. Health Quality Ontario. Routine eye examinations for persons 20-64 years of age: an evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess Ser 2006;6:1-81 «PMID: 23074485»PubMed