Takaisin

Hermosäiekuvaus seulonnassa

Näytönastekatsaukset
Anja Tuulonen
27.8.2014

Näytön aste: C

Hermosäiekuvien hyödystä seulonnassa ei ole riittävästi näyttöä, koska niitä ei ole laajoissa väestöseulonnoissa kattavasti analysoitu.

The on-going randomised prospective cohort study «Saarela V, Karvonen E, Stoor K ym. The Northern Fi...»6, Northern Finland Birth Cohort (NFBC) Eye Study –trial, is designed to address the following questions: what is the best combination of diagnostic tests for detecting glaucoma in an unscreened population, what are the benefits and disadvantages of the screening to the individual and the society and is glaucoma screening both effective and cost-effective. The prevalence, incidence and risk factors of glaucoma and other eye diseases will be evaluated, as well as their impact on quality of life.

A postal questionnaire covering extensively the medical and socioeconomical background was sent to the 10300 subjects. The effectiveness and the cost-effectiveness of glaucoma screening will be calculated. The response rate of the questionnaire was 67% (n = 6855).

For the Eye Study the subjects were randomised to the screening group (50%) and the control group (50%). 871 randomised subjects had undergone the eye screening protocol by the end of April 2013. In the future, both groups (100%) will be examined.

The screening protocol includes automated and manifest refraction, best corrected visual acuity, central corneal thickness, intraocular pressure, Humphrey 24-2 perimetry, stereoscopic optic nerve head (ONH) photography, retinal nerve fibre layer (RNFL) photography and imaging with Scanning Laser Ophthalmoscopy (HRT), Scanning Laser Polarimetry (GDx) and Optical Coherence Tomography (OCT).Two ophthalmologists evaluate the ONH and RNFL photographs and the visual fields independently. All suspected glaucoma cases are re-evaluated by two independent glaucoma experts. HRT, GDx and OCT findings are assessed separately.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Wang F, Quigley HA, Tielsch JM. Screening for glau...»1 171:lle sisätautiklinikkaan tulevalle potilaalle tehtiin seuraavat tutkimukset: kliininen silmätutkimus, papillan stereokuvaus, hermosäiekuvaus (mustuaiset laajennettu), 120 pisteen Humphrey FF seulatesti (patologisissa varmistus Humphrey 24–2 kynnysarvomittauksella). Luettavat hermosäiekuvat saatiin 80 %:lta tutkituista.

Hermosäiekerroksen atrofiaa havaittiin 64 %:lla tutkituista, joilla oli glaukooma, 28 %:lla epäillyssä glaukoomassa ja 16 %:lla henkilöistä, joilla ei ollut glaukoomaa. Mikäli analyysistä poistettiin kahdeksan potilasta, joilla hermosäiekerroksen atrofian syynä oli muu silmäsairaus kuin glaukooma, saatiin tarkkuudeksi 93 %.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Suomalaisessa tutkimuksessa «Tuulonen A, Airaksinen PJ, Montagna A ym. Screenin...»2 selvitettiin silmänpohjavalokuvauksen mahdollisuuksia ilman mustuaisen laajennusta glaukooman seulonnassa. 183 glaukoomapotilaan ensimmäisen asteen sukulaista valokuvattiin laajakulmakameralla mustavalkofilmillä. Luettavat kuvat saatiin 92 %:lta. Kuvista analysoitiin sekä papilla- että hermosäiekerros. Kahden tutkijan yksimielisyys löydöksistä oli 92 %. Jatkotutkimukseen kutsuttiin 31 tutkittavaa (17 %), joille tehtiin kliininen oftalmologinen tutkimus ja näkökenttä joko Octopus G1- tai Humphreyn 30–2-ohjelmalla, kahdella potilaalla Friedmannilla ja perifeerinen kenttä Goldmann-perimetrillä.

Tuloksena oli kuusi ennen havaitsematonta glaukoomaa, kuudella oli verkkokalvon hermosäiekerroksen puutos ainoana löydöksenä, viidellä papillaverenvuoto. Tutkimuksen tarkkuudeksi saadaan 84,6 %, herkkyyttä ei voitu määritellä .

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Myöhemmässä tutkimuksessa «Komulainen R, Tuulonen A, Airaksinen PJ. The follo...»3 pyrittiin määrittämään valokuvauksen ennustearvoa glaukoomavaurion etenemässä. 31 potilaasta, jotka olivat testipositiivisia edellisessä tutkimuksessa, tutkittiin 26 uudestaan viisi vuotta ensimmäisen seulonnan jälkeen (viidestä poisjääneestä kaksi oli kuollut, kahdella oli todettu iskeeminen optinen neuropatia ja yksi ei ko-operoinut). 16 silmässä, joissa alunperin oli epänormaali löydös 10 :llä, oli tapahtunut etenemää. 10 alunperin epäilyttävää silmää oli pysynyt terveenä seuranta-aikana. Tällöin alkuperäisen seulan tarkkuus nousee 93,2 %:iin, herkkyyttä ei voi määrittää .

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Hermosäiekerroksen diffuusin atrofian määritystä varten alankomaisessa tutkimuksessa «Niessen AG, van den Berg TJ, Langerhorst CT ym. Gr...»4 kehitettiin 25 kuvan referenssivalokuvasarja. Tutkittavina oli 75 glaukoomaa tai okulaarista hypertensiota sairastavaa potilasta ja 25 ikävakioitua tervettä . Tätä käytettiin apuna satunnaistamattomassa 1 259:n yli 49-vuotiaan henkilön seulonnassa. Kuvaustehtävästä huolehti vaihtuva opiskelijajoukko. Lisäksi primaariseulassa mitattiin paine Pulsair:lla ja tutkittiin näkökenttä Henson-perimetrillä. Valokuvat saatiin 95 %:lta tutkituista, mutta 29 % niistä oli huonolaatuisia.

Vain 36 %:lla, joilla oli todettu hermosäiekerrosmuutos, oli Humphrey 30–2-kentässä glaukoomamuutos. Tulos hermosäiekuvauksen suhteen oli heikko, näkökenttien osalta parempi «Niessen AG, Langerhorst CT, Geijssen HC ym. Design...»5.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Wang F, Quigley HA, Tielsch JM. Screening for glaucoma in a medical clinic with photographs of the nerve fiber layer. Arch Ophthalmol 1994;112:796-800 «PMID: 8002839»PubMed
 2. Tuulonen A, Airaksinen PJ, Montagna A ym. Screening for glaucoma with a non-mydriatic fundus camera. Acta Ophthalmol (Copenh) 1990;68:445-9 «PMID: 2220362»PubMed
 3. Komulainen R, Tuulonen A, Airaksinen PJ. The follow-up of patients screened for glaucoma with non-mydriatic fundus photography. Int Ophthalmol 1992;16:465-9 «PMID: 1490838»PubMed
 4. Niessen AG, van den Berg TJ, Langerhorst CT ym. Grading of retinal nerve fiber layer with a photographic reference set. Am J Ophthalmol 1995;120:577-86 «PMID: 7485359»PubMed
 5. Niessen AG, Langerhorst CT, Geijssen HC ym. Design of low cost glaucoma screening. Doc Ophthalmol 1997;93:293-315 «PMID: 9665288»PubMed
 6. Saarela V, Karvonen E, Stoor K ym. The Northern Finland Birth Cohort Eye Study: Design and baseline characteristics. BMC Ophthalmol 2013;13:51 «PMID: 24103057»PubMed