Takaisin

Silmänpaineen merkitys glaukooman seulonnassa

Näytönastekatsaukset
Liisa Suoranta, tarkistettu 22.10.2013
5.2.2007

Näytön aste: A

Silmänpaine ei erottele riittävän hyvin sairaita terveistä glaukooman seulonnassa.

Ruotsalaisessa väestötutkimuksessa «Bengtsson B. The prevalence of glaucoma. Br J Opht...»1 55–70-vuotiaille tutkittaville tehtiin automaattinen näkökenttä (Competer), silmänpohjien valokuvaus, indirekti oftalmoskopia, mikroskooppitutkimus ja paineen mittaus Goldmann-tonometrilla. Tutkittuja oli 1 511 (77 % kutsutuista).

Tutkimuksessa löydettiin 15 aikaisemmin havaitsematonta glaukoomaa. Näistä seitsemällä paine oli yli 20,5 mmHg. Silmänpaineen herkkyys oli täten 47 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa väestötutkimuksessa (The Baltimore Eye Survey) «Tielsch JM, Katz J, Singh K ym. A population-based...»2 tutkittiin 5 308 yli 40-vuotiasta henkilöä (2 913 valkoihoista) seuraavilla menetelmillä: paineenmittaus, Humphreyn automaattikenttä, silmänpohjien stereovalokuvat.

Mikäli silmänpaineen rajaksi asetettiin yli 21 mmHg, oli seulonnan herkkyys valkoisessa väestössä 49 % ja tarkkuus 93 % paineen osalta ja vastaavasti, jos raja oli yli 24 mmHg, oli herkkyys 35 % ja tarkkuus 96 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa yhdysvaltalaisessa väestötutkimuksessa (The Beaver Dam Eye Study) «Klein BE, Klein R, Sponsel WE ym. Prevalence of gl...»3 4 926 iältään 43–84-vuotiasta henkilöä tutkittiin seuraavilla menetelmillä: paineenmittaus, Henson CFS 2000 näkökenttä (26 pisteen seula tarvittaessa täydennettynä 132 pisteellä), mikroskooppitutkimus ja silmänpohjien stereovalokuvat. Todettiin, että keskipaine oli glaukoomapotilailla 17,6 mmHg ja glaukoomaa sairastamattomilla 15,2 mmHg.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialaisessa väestötutkimuksessa «Mukesh BN, McCarty CA, Rait JL ym. Five-year incid...»4, jossa selvitettiin glaukooman ilmaantuvuutta, todettiin lähtötilanteessa 65 osallistujalla paine yli 21 mmHg. Näistä neljälle (6,2 %) kehittyi glaukooma 5 vuoden seurannassa, kun taas lopuista 2 343:sta, joiden paine oli alle 21 mmHg, sairastui glaukoomaan 62 (2,7 %) vastaavana aikana «Mukesh BN, McCarty CA, Rait JL ym. Five-year incid...»4.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Bengtsson B. The prevalence of glaucoma. Br J Ophthalmol 1981;65:46-9 «PMID: 6969603»PubMed
 2. Tielsch JM, Katz J, Singh K ym. A population-based evaluation of glaucoma screening: the Baltimore Eye Survey. Am J Epidemiol 1991;134:1102-10 «PMID: 1746520»PubMed
 3. Klein BE, Klein R, Sponsel WE ym. Prevalence of glaucoma. The Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology 1992;99:1499-504 «PMID: 1454314»PubMed
 4. Mukesh BN, McCarty CA, Rait JL ym. Five-year incidence of open-angle glaucoma: the visual impairment project. Ophthalmology 2002;109:1047-51 «PMID: 12045042»PubMed