Takaisin

Papillan valokuvaus seulonnassa

Näytönastekatsaukset
Liisa Suoranta
28.8.2014

Näytön aste: B

Papillan keskuskuopan parametrien määrityksellä (cup/disc-suhde) tai pienimmällä neuroretinaalisen reunan paksuudella ei ilmeisesti löydy tyydyttäviä herkkyyden ja tarkkuuden arvoja.

The Baltimore Eye Surveyssä «Tielsch JM, Katz J, Singh K ym. A population-based...»1 stereopapillakuvista todettiin, että jos kriteerinä on vertikaalinen C/D-suhde 0,35, herkkyys ja tarkkuus oli 63 %; jos C/D -suhde oli 0,5, herkkyys oli 48 % ja tarkkuus 89 %; ja jos C/D-suhde oli 0,7, herkkyys oli 18 % ja tarkkuus 98 %. Samanlainen tulos oli neuroretinaalisen reunan pienimmällä paksuudella. Jos se oli 0,15, tarkkuus oli 92 % ja herkkyys 38 %. Valokuvien saatavuus oli myös erilainen eri ryhmissä. Valokuvat puuttuivat glaukoomapotilaista 47 %:lla ja terveistä 22 %:lla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

The Beaver Dam Eye -tutkimuksessa «Klein BE, Klein R, Sponsel WE ym. Prevalence of gl...»2 glaukoomapotilaiden keskimääräinen C/D-suhde oli 0,51 ja ei-glaukoomaa sairastavien ryhmässä 0,36. Tarkempia luokituksia ei ole esitetty. Valokuvat oli saatu 90 %:lta tutkituista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Tielsch JM, Katz J, Singh K ym. A population-based evaluation of glaucoma screening: the Baltimore Eye Survey. Am J Epidemiol 1991;134:1102-10 «PMID: 1746520»PubMed
  2. Klein BE, Klein R, Sponsel WE ym. Prevalence of glaucoma. The Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology 1992;99:1499-504 «PMID: 1454314»PubMed