Takaisin

Sarveiskalvon paksuuden mittaaminen

Näytönastekatsaukset
Ulla Näpänkangas
28.8.2014

Näytön aste: C

Sarveiskalvon paksuuden mittaamiseen käytettyjen laitteiden antamat lukemat ilmeisesti poikkeavat toisistaan eivätkä ole vertailukelpoisia.

Ks. «Radford SW, Lim R, Salmon JF. Comparison of Orbsca...»4, «Chakrabarti HS, Craig JP, Brahma A ym. Comparison ...»5, «Yaylali V, Kaufman SC, Thompson HW. Corneal thickn...»6, «Giraldez Fernandez MJ, Diaz Rey A, Cerviño A ym. A...»7.

Meta-analyysissä «Doughty MJ, Zaman ML. Human corneal thickness and ...»1 tutkittiin 125 tutkimusta, joissa käytettiin ultraäänipohjaista mittausmenetelmää ja 80 rakovaloon perustuvaa mittausmenetelmää. Meta-analyysin mukaan ultraääneen perustuvat sarveiskalvon paksuuden mittausmenetelmät antavat korkeampia arvoja kuin rakovaloon perustuvat menetelmät. Tutkimuksen sisäinen vaihtelu oli suurinta ultraäänimittareilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Espanjalainen tutkimus «González-Méijome JM, Cerviño A, Yebra-Pimentel E y...»2 analysoi 24 normaalihenkilön sarveiskalvon paksuutta ja totesi Orbscan-mittauksen antavan systemaattisesti korkeampia arvoja kuin ultraääneen perustuvan mittauksen. Tulokset saatiin yhteneväisemmiksi käyttämällä Orbscanin valmistajan ehdottamaa korjauskaavaa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkijat «Rainer G, Petternel V, Findl O ym. Comparison of u...»3 testasivat kolme erilaista ultraäänipakymetriä ja yhden PCI:n (partial coherence interferometry) 20 normaalisilmän aineistossa, ja totesivat kaikkien kolmen ultraäänimittauslaitteen antamien lukemien poikkeavan merkitsevästi toisistaan. PCI:n mittaustulokset olivat pienempiä kuin ultraäänimittareiden.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Orbscanilla saatavat sarveiskalvon paksuuslukemat ovat merkittävästi suurempia kuin ultraäänipakymetrillä saatavat arvot.

Kirjallisuutta

 1. Doughty MJ, Zaman ML. Human corneal thickness and its impact on intraocular pressure measures: a review and meta-analysis approach. Surv Ophthalmol 2000;44:367-408 «PMID: 10734239»PubMed
 2. González-Méijome JM, Cerviño A, Yebra-Pimentel E ym. Central and peripheral corneal thickness measurement with Orbscan II and topographical ultrasound pachymetry. J Cataract Refract Surg 2003;29:125-32 «PMID: 12551679»PubMed
 3. Rainer G, Petternel V, Findl O ym. Comparison of ultrasound pachymetry and partial coherence interferometry in the measurement of central corneal thickness. J Cataract Refract Surg 2002;28:2142-5 «PMID: 12498849»PubMed
 4. Radford SW, Lim R, Salmon JF. Comparison of Orbscan and ultrasound pachymetry in the measurement of central corneal thickness. Eye (Lond) 2004;18:434-6 «PMID: 15069445»PubMed
 5. Chakrabarti HS, Craig JP, Brahma A ym. Comparison of corneal thickness measurements using ultrasound and Orbscan slit-scanning topography in normal and post-LASIK eyes. J Cataract Refract Surg 2001;27:1823-8 «PMID: 11709257»PubMed
 6. Yaylali V, Kaufman SC, Thompson HW. Corneal thickness measurements with the Orbscan Topography System and ultrasonic pachymetry. J Cataract Refract Surg 1997;23:1345-50 «PMID: 9423906»PubMed
 7. Giraldez Fernandez MJ, Diaz Rey A, Cerviño A ym. A comparison of two pachymetric systems: slit-scanning and ultrasonic. CLAO J 2002;28:221-3 «PMID: 12394551»PubMed