Takaisin

Kiputunnon heikkous medianushermon alueella rannekanavaoireyhtymän diagnostisena testinä

Näytönastekatsaukset
Iris Pasternack
18.4.2013

Näytön aste: C

Kiputunnon heikkous medianuksen hermottamalla alueella kämmenessä saattaa olla kohtalaisen tarkka rannekanavaoireyhtymän löydös potilailla, joilla esiintyy käden puutumista.

D'Arcyn ym. systemaattiseen katsaukseen «D'Arcy CA, McGee S. The rational clinical examinat...»1 koottiin 12 alkuperäistutkimusta, joissa rannekanavaoireyhtymän kliinisiä diagnostisia testejä verrattiin ENMG-tutkimuksen tuloksiin.

Kahdessa tutkimuksessa (338 kättä) keskihermon alueella todetun kiputunnon heikkouden herkkyys ENMG:llä vahvistetun rannekanavaoireyhtymän suhteen oli 0,15 ja 0,51 ja spesifisyys 0,93 ja 0,85. Yhdistetty LR+ 3,1 (95 % luottamusväli 2,0–5,1).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimukset oli tehty erikoissairaanhoidon potilailla eivätkä tulokset ole suoraan sovellettavissa avohoitoon.

Kirjallisuutta

  1. D'Arcy CA, McGee S. The rational clinical examination. Does this patient have carpal tunnel syndrome? JAMA 2000;283:3110-7 «PMID: 10865306»PubMed