Takaisin

Yhdistetty ranteen fleksio ja rannekanavan painaminen (Tetron testi) rannekanavaoireyhtymän diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Iris Pasternack
18.4.2013

Näytön aste: C

Yhdistetyn provokaatiotestin (rannekanavan painaminen ja ranteen fleksio, Tetron testi) herkkyys ja tarkkuus saattaa olla parempi kuin ranteen fleksioon perustuva testi (Phalenin testi) potilailla, joilla on rannekanavaoireyhtymän oireita (puutumista medianushermon alueella).

Tetron tutkimuksessa «Tetro AM, Evanoff BA, Hollstien SB ym. A new provo...»1 arvioitiin neljän eri provokaatiotestin asemaa rannekanavaoireyhtymän diagnostiikassa: Phalenin testi, Tinelin testi, kompressiotesti ja fleksio-kompressiotesti. Tutkittavina oli 71 potilasta, joilla oireiden perusteella epäiltiin rannekanavaoireyhtymää.

Yhdistetyn fleksio-kompressiotestin (Tetron testin) sensitiivisyys ja spesifisyys olivat paremmat kuin muiden testien (sensitiivisyys 86 % ja spesifisyys 95 %)

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Luc de Smetin katsauksessa «De Smet L. Value of some clinical provocative test...»2 on 13 alkuperäistutkimusta vuosilta 1987–2001, joissa oli tutkittu pelkän ranteen kompression (Durkanin testi) osuvuutta rannekanavaoireyhtymän diagnosoinnissa. Taulukkoon on koottu Durkanin testin alkuperäistutkimuksissa todettu herkkyys ja spesifisyys. Herkkyys vaihteli välillä 0,23 ja 1,0 (keskiarvo 0,67) ja spesifisyys 0,33 ja 1,0 (keskiarvo 0,72). Niistä lasketut uskottavuusosamäärät LR+ vaihtelivat välillä 0,8–17 (keskiarvo 8) ja LR- 0,12–1,4 (keskiarvo 0,6).

Suurimmassa osassa tutkimuksista rannekanavapotilaiden tuloksia oli verrattu joko terveiden verrokkien tai oireettoman toisen käden tuloksiin. Niissä tutkimuksissa, joissa testituloksia oli verrattu muiden käsikipuisten kanssa (ENMG negatiivisten), testin spesifisyys oli selvästi huonompi (keskiarvo 0,42) ja herkkyys oli samaa luokkaa (keskiarvo 0,66). Näissä tutkimuksissa LR+ oli välillä 0,8–1,6 (keskiarvo 1,2) ja LR- välillä 0,2–1,4 (keskiarvo 0,9).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimukset oli tehty erikoissairaanhoidon potilailla eivätkä tulokset ole suoraan sovellettavissa avohoitoon.

Kirjallisuutta

  1. Tetro AM, Evanoff BA, Hollstien SB ym. A new provocative test for carpal tunnel syndrome. Assessment of wrist flexion and nerve compression. J Bone Joint Surg Br 1998;80:493-8 «PMID: 9619944»PubMed
  2. De Smet L. Value of some clinical provocative tests in carpal tunnel syndrome: do we need electrophysiology and can we predict the outcome? Hand Clin 2003;19:387-91 «PMID: 12945635»PubMed