Takaisin

Peukalon heikentynyt loitonnusvoima rannekanavaoireyhtymän diagnostisena testinä

Näytönastekatsaukset
Iris Pasternack
18.4.2013

Näytön aste: C

Peukalon heikentynyt loitonnusvoima saattaa olla kohtalaisen luotettava rannekanavaoireyhtymän löydös potilailla, joilla esiintyy käden puutumista.

D'Arcyn systemaattisessa katsauksessa «D'Arcy CA, McGee S. The rational clinical examinat...»1 oli 12 alkuperäistutkimusta, joissa rannekanavaoireyhtymän kliinisiä diagnostisia testejä verrattiin ENMG-testauksen tuloksiin. Kahdessa tutkimuksessa (343 kättä) peukalon heikentynyt loitonnusvoima ennusti ENMG:llä varmistettua rannekanavadiagnoosia seuraavasti: herkkyys 0,63 ja 0,66, spesifisyys 0,62 ja 0,66. Yhdistetty LR+ 1,8 (95 % luottamusväli 1,4–2,3). Peukalon normaali loitonnusvoima pienentää jonkun verran rannekanavaoireyhtymää todennäköisyyttä, LR 0,5 (luottamusväli 0,4–0,7).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimukset oli tehty erikoissairaanhoidon potilailla eivätkä tulokset ole suoraan sovellettavissa avohoitoon.

Kirjallisuutta

  1. D'Arcy CA, McGee S. The rational clinical examination. Does this patient have carpal tunnel syndrome? JAMA 2000;283:3110-7 «PMID: 10865306»PubMed