Takaisin

Thenarin atrofia rannekanavaoireyhtymän diagnostisena löydöksenä

Näytönastekatsaukset
Iris Pasternack
18.4.2013

Näytön aste: B

Thenarin atrofian esiintyminen on ilmeisesti kohtalaisen luotettava rannekanavaoireyhtymän löydös, joka tulee esiin vasta taudin myöhäisessä vaiheessa.

D'Arcyn systemaattisessa katsauksessa «D'Arcy CA, McGee S. The rational clinical examinat...»1 oli 12 alkuperäistutkimusta, joissa rannekanavaoireyhtymän kliinisiä diagnostisia testejä verrattiin ENMG-testauksen tuloksiin. Kolmessa tutkimuksessa (335 kättä) thenarin atrofian sensitiivisyys oli 4–28 % ja spesifisyys 82–99 %, joten positiivinen löydös oli kohtalaisen luotettava rannekanavaoireyhtymän osoitus.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimukset oli tehty erikoissairaanhoidon potilailla eivätkä tulokset ole suoraan sovellettavissa avohoitoon.

Naranjon «Naranjo A, Ojeda S, Araña V ym. Usefulness of clin...»2 espanjalaisessa tutkimuksessa 90 peräkkäistä leikkaukseen tulevaa rannekanavapotilasta (15 miestä, 112 oireilevaa rannetta) tutkittiin kliinisesti, ENMG:llä ja ultraäänellä. Tarkoituksena oli katsoa, mitkä testit parhaiten ennustavat leikkauksen lopputulosta 3 kuukauden kohdalla. Mukaan otettiin CTS-epäilyt, jos tyypillinen sensorinen oireilu oli kestänyt ainakin 3 kuukautta. Pois suljettiin aiemmin leikatut, injektioita saaneet ja potilaat, joilla oli viitteitä systeemisairaudesta. Potilaat olivat keskimäärin 50-vuotiaita, keskimääräinen oireiden kesto oli 2,5 vuotta. Suotuisa leikkauksen lopputulos määritettiin seuraavasti: vähintään 25 % parannus Q-CTS-mittarilla ja kaksi ylintä luokkaa 5-portaisessa tyytyväisyysmittarissa (”parantunut” tai ”paljon parempi”).

Thenarin atrofiaa esiintyi 9 %:lla potilaista: 6 %:lla hyvän ja 15 %:lla huonon leikkaustuloksen ryhmässä (ero ei ole tilastollisesti merkitsevä). Thenarin atrofian herkkyys ja spesifisyys suotuisan leikkaustuloksen ennustajana on heikko: herkkyys 6 % (huonon tuloksen suhteen 94 %) ja spesifisyys 85 %. Thenarin atrofian esiintymisen OR hyvän leikkaustuloksen suhteen on 0,36, 95 % luottamusväli 0,1–1,4). 63 % leikatuista ranteista oli oireettomampia leikkauksen jälkeen. Monimuuttuja-regressioanalyysissä todettiin yhteys hyvän leikkaustuloksen ja seuraavan testiyhdistelmän välillä: negatiivinen Phalen, puuttuva thenar-atrofia, lievät ENMG-muutokset ja ultraäänellä todettu iso rannekanavan poikkipinta-ala.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Gomesin «Gomes I, Becker J, Ehlers JA ym. Prediction of the...»3 brasilialaistutkimuksessa vuodelta 2006 tutkittiin 1,5 vuoden aikana 2 535 peräkkäistä potilasta (3 907 oireilevaa kättä), jotka tulivat lähetteellä yliopistosairaalan ja kahden yksityisklinikan neurofysiologisiin tutkimuksiin rannekanavaepäilynä. Polyneuropatiatapaukset suljettiin pois. Kaikille potilaille tehtiin tietyt kliiniset testit ja ENMG-tutkimus. Rannekanavaoireyhtymä diagnosoitiin 39 %:lla tutkituista käsistä. Rannekanavapotilaiden keskimääräinen ikä oli 48 vuotta (± 12 vuotta). Heistä 85 % oli naisia. Ne potilaat, joilla ei ollut rannekanavaoireyhtymää, keskimääräinen ikä oli hieman alempi 41 vuotta (± 13 vuotta). Naisia heistä oli 67 %. Läheskään kaikilla ENMG-positiivisilla ei ole Thenarin atrofiaa mutta atrofian esiintyminen ennustaa toisaalta vahvasti ENMG-muutoksia: thenarin atrofian herkkyys ENMG-tutkimukseen nähden oli 12,6 % (95 % luottamusväli 9,6–16,4), spesifisyys 99,1 % (95 % luottamusväli 97,7–99,7), LR+ 13,4 ja LR- 0,9.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. D'Arcy CA, McGee S. The rational clinical examination. Does this patient have carpal tunnel syndrome? JAMA 2000;283:3110-7 «PMID: 10865306»PubMed
  2. Naranjo A, Ojeda S, Araña V ym. Usefulness of clinical findings, nerve conduction studies and ultrasonography to predict response to surgical release in idiopathic carpal tunnel syndrome. Clin Exp Rheumatol 2009;27:786-93 «PMID: 19917161»PubMed
  3. Gomes I, Becker J, Ehlers JA ym. Prediction of the neurophysiological diagnosis of carpal tunnel syndrome from the demographic and clinical data. Clin Neurophysiol 2006;117:964-71 «PMID: 16516550»PubMed