Takaisin

Kortikosteroidiruiske napsusormen hoidossa: jännetupen sisäinen vai ulkopuolinen injektio

Näytönastekatsaukset
Helena Liira
19.4.2013

Näytön aste: B

Kortikosteroidiruiske näyttää lievittävän oireita napsusormen hoidossa tehokkaammin, kun injektio annetaan jännetupen ympärille eikä tupen sisään.

Taras ym. «Taras JS, Raphael JS, Pan WT ym. Corticosteroid in...»1 vertailivat satunnaistetussa hoitokokeessa jännetupen sisäistä ja ulkopuolelle annettua steroidiruisketta napsusormen hoidossa. Tutkimukseen otettiin mukaan 96 potilasta, joilla oireet olivat kestäneet 3–4 kuukautta. Tutkittavat satunnaistettiin saamaan steroidiruiske (6 mg beetametasonia) joko jännetupen sisäisesti tai ulkopuolelle. Injektioon lisättiin varjoaine, jotta röntgenkuvauksella voitiin jälkeenpäin varmistaa injektion kohdistamisen onnistuminen.

Tärkein tulosmuuttuja oli hoitotulos 2 viikon, 4 viikon ja 6 kuukauden kuluttua injektiosta luokiteltuun kolmeen ryhmään (hyvä, kohtalainen, heikko). Jännetupen sisäisen injektion ryhmässä hoitotulosten jakauma oli seuraava: hyvä 52 %, kohtalainen 19 % ja heikko 29 %. Jännetupen ympärille annetussa injektiossa vastaavasti 71 %, 7 % ja 22 %. Jännetupen sisäisistä injektioista 37 % onnistui täysin, 46 %:ssa varjoainetta löytyi myös tupen ulkopuolelta ja 17 %:ssa injektio jäi kokonaan tupen ulkopuolelle. Alaryhmä, jossa injektio osui vain tupen sisälle, analysoitiin vielä alaryhmänä erikseen, ja hoitotulosten jakama oli hyvä 47 %, kohtalainen 16 % ja heikko 37 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Erikoissairaanhoidon aineisto.

Kirjallisuutta

  1. Taras JS, Raphael JS, Pan WT ym. Corticosteroid injections for trigger digits: is intrasheath injection necessary? J Hand Surg Am 1998;23:717-22 «PMID: 9708388»PubMed