Takaisin

Suun kautta otettavat kortikosteroidit, tulehduskipulääkkeet, diureetit ja B vitamiini rannekanavaoireyhtymässä

Näytönastekatsaukset
Helena Liira
22.4.2013

Näytön aste: B

Suun kautta otetut kortikosteroidit ilmeisesti vähentävät rannekanavaoireyhtymän oireita lyhytaikaisesti. Diureeteilla, tulehduskipulääkkeillä ja B12-vitamiinilla ei ole voitu osoittaa vaikuttavuutta rannekanavaoireyhtymässä.

Cochrane-katsaus «O'Connor D, Marshall S, Massy-Westropp N. Non-surg...»1, «»1 selvitti ei-kirurgisten hoitomuotojen vaikuttavuutta rannekanavaoireyhtymän hoidossa. Neljä tutkimusta, joissa oli mukana 193 tutkittavaa, käsitteli suun kautta otettavien lääkkeiden (steroidit, diureetit, tulehduskipulääkkeet) vaikuttavuutta lumeeseen verrattuna.

Kahden viikon ajan suun kautta otettava steroidilääkitys vähensi oireita tilastollisesti merkitsevästi (WMD -7,23; 95 % luottamusväli -10,31 – -4,14). Yhdessä tutkimuksessa näyttöä saatiin myös neljän viikon seurannassa (WMD -10,8; 95 % luottamusväli -15,26 – -6,34).

Diureetit, tulehduskipulääkkeet ja B12-vitamiini eivät tuottaneet merkittävää hyötyä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. O'Connor D, Marshall S, Massy-Westropp N. Non-surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2003;1:CD003219 «PMID: 12535461»PubMed