Takaisin

Rannekanavaoireyhtymän kirurgisen hoidon tekniikka: avoin vs endoskooppinen

Näytönastekatsaukset
Eero Waris
22.4.2013

Näytön aste: B

Rannekanavan avoin leikkaustekniikka näyttää vaikuttavan oireiden poistumiseen yhtä hyvin kuin endoskooppinen tekniikka.

Eri kirurgisia leikkaustekniikoita vertailevassa laajassa Cochrane-katsauksessa «Scholten RJ, Mink van der Molen A, Uitdehaag BM ym...»1, «»1 oli mukana 16 satunnaistettua tutkimusta, joissa verrattiin rannekanavan avointa ja endoskooppista leikkaustekniikkaa. Avoimessa tekniikassa avataan iho, ihonalaiskudos ja transversaaliligamentti. Endoskooppisia tekniikoita ja välineistöjä on monenlaisia. Endoskooppisessa leikkauksessa katkaistaan transversaaliligamentti sisäkautta, jolloin palmaarifaskia ja subkutaanirasva jäävät ehyeksi.

Selviä eroja tuloksissa endoskooppisen ja avoimen leikkaustekniikan välille ei saatu lyhyessä eikä pitkäaikaisseurannassa. Komplikaatioita oli molemmissa ryhmissä. Endoskooppisella menetelmällä syntyi enemmän tilapäisiä hermokompikaatioita, kun taas avoimella tekniikalla yleisimpiä komplikaatioita olivat haavaan liittyvät ongelmat. Kolmen soveltuvan tutkimuksen pohjalta tehdyn 294 potilaan meta-analyysissä endoskooppisen leikkauksen jälkeen töihin ja päivittäisiin toimiin palaaminen oli nopeampaa kuin avoimen toimenpiteen jälkeen (keskimäärin 6 vuorokautta). Vahvaa näyttöä ei ole löydettävissä endoskooppisen tekniikan paremmuudesta avoimeen tekniikkaan nähden.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksen jälkeen on julkaistu yksi pitkäaikaisseurantatutkimus. Atroshi ym. 2009 «Atroshi I, Hofer M, Larsson GU ym. Open compared w...»2 satunnaistetussa kontrolloidussa 128 potilaan tutkimuksessa 5 vuotta avoimen tai endoskooppisen rannekanava-avauksen jälkeen rannekanavaoireyhtymän oireissa tai käden toimintakyvyssä ei ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Endoskooppiset leikkaustekniikat lyhentävät leikkausarven pituutta ja mahdollisesti nopeuttavat toipumista ja vähentävät haavakomplikaatioita. Haittoja ovat korkeammat leikkauskustannukset ja mahdollisesti kohonnut riski hermokomplikaatioihin (rajoittunut näkyvyys, anatomisten variaatioiden identifioiminen). Ongelmallisia potilaita, jotka voivat tarvita esimerkiksi lisätoimenpiteitä (kuten tulehduksellinen nivelsairaus tai rannekanavan tilaa vievät prosessit), on yleensä rajattu endoskooppisen hoidon ulkopuolelle. Sairausloman pituutta ja toimenpiteiden taloudellisuutta käsitteleviä tutkimuksia on eri maista useita. Niiden tulokset ovat ristiriitaisia eikä niiden arvo suomalaiseen väestöön sovellettuna ole kovin suuri.

Kirjallisuutta

  1. Scholten RJ, Mink van der Molen A, Uitdehaag BM ym. Surgical treatment options for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD003905 «PMID: 17943805»PubMed
  2. Atroshi I, Hofer M, Larsson GU ym. Open compared with 2-portal endoscopic carpal tunnel release: a 5-year follow-up of a randomized controlled trial. J Hand Surg Am 2009;34:266-72 «PMID: 19181226»PubMed