Takaisin

Jatkuva fenobarbitaalilääkitys kuumekouristusten estossa

Näytönastekatsaukset
Heikki Rantala
28.6.2013

Näytön aste: A

Fenobarbitaali estää kuumekouristuksia.

Meta-analyysiin «Rantala H, Tarkka R, Uhari M. A meta-analytic revi...»1, johon MEDLINE-haulla etsittiin kaikki vuoden 1996 loppuun mennessä julkaistut satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset, löytyi neljä oikealla tavalla satunnaistettua tutkimusta, joissa oli käytetty jatkuvaa fenobarbitaalia kuumekouristusten estoon. Kaikki potilaat otettiin tutkimukseen ensimmäisen kuumekouristuksen jälkeen. Fenobarbitaaliannos oli 3–5 mg/kg/vrk. Seuranta-aika oli kahdessa tutkimuksessa 12 kuukautta ja kahdessa 3 vuotta.

Kuumekouristukset uusiutuivat fenobarbitaaliryhmässä 48/191 (25 %) ja lumeryhmässä 77/203 (38 %) lapsella, riskiero 13 % (95 % luottamusväli 22–4 %), OR 0,54 (95 % luottamusväli 0,33–0,90), NNT 8 (95 % luottamusväli 5–27).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Riskiero luottamusväleineen laskettu annettujen lukujen perusteella.

Kirjallisuutta

  1. Rantala H, Tarkka R, Uhari M. A meta-analytic review of the preventive treatment of recurrences of febrile seizures. J Pediatr 1997;131:922-5 «PMID: 9427902»PubMed